Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania V - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Krátky opis
Cyklus vzdelávacích workshopov na základe literárnych diel.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárne hrabovisko alebo ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto konania / kraj
Hviezdoslavov / Dunajská Streda

Termín konania
15.03.2024

Popis projektu

Vzdelávacie workshopy sú určené žiakom na 1. stupni a rozdelené sú na dve kategórie- mladší žiaci-prváci a druháci a starší žiaci - tretiaci a štvrtáci. Účastníci sa zoznámia  s hodnotnými dielami slovenskej literatúry, aby si vytvárali vlastné čitateľské zručnosti, rozvíjali si komunikačné schopnosti, empatiu,  inšpiráciu, sebareflexiu, čo výrazne prispieva k MOTIVÁCII chcieť čítať. Pre obidve skupiny sme pripravili metodiku, ktorá sa opiera o zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti detského čitateľstva v súvislosti s veľkými spoločenskými a aj globálnymi zmenami a orientuje detského čitateľa na vnútorné posilnenie pri prijímaní mnohých nechcených zmien – pomenovanie pocitov, ich prijatie – a poskytnutie nádeje a bezpečného prostredia. Deti si vyskúšajú hru v role, aby ocenili hodnotu priateľstva a zažili na vlastnej koži čo prinášajú nesprávne rozhodnutia. Dôležitým prvkom workshopov je hra a humor, ktoré pomáhajú deťom pri prežívaní príbehov na vlastnej koži. 

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
17 915,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €