Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Členstvo v Europe Jazz Network

Krátky opis
Valné zhromaždenie Europe Jazz Network (EJN ) a EJC – European Jazz Conference – Európska jazzová konferencia
Fotogaléria
Názov podujatia
Valné zhromaždenie Europe Jazz Network (EJN ) a EJC – European Jazz Conference – Európska jazzová konferencia

Miesto konania
Slovinsko

Termín konania
21.09.2017 - 24.09.2017

Popis projektu

Vďaka finančnčj fodpore FPU niektroí členovia OZ Na´conxypan sa zúčastnia valného zhromaždenia EJN (21-24.9.2017, Ljubljana, Slovinsko). Prítomní budú predstavitelia 115 členských organizácií EJN a pozvaní hostia. Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia: EJC – European Jazz Conference – Európska jazzová konferencia a showcase hudobných skupín zo Slovinska. Na pracovných stretnutiach sa poskytne množstvo príležitostí na budovanie vzťahov, na získavanie informácií o hudobnom dianí v členských krajinách, ako aj o možnostiach financovania hudobných projektov, koncertov či cestovných nákladov hudobných skupín. Takisto sa poskytne možnosť prezentácie našej organizácie a hudobného života na Slovensku ďalším členským organizáciám. Členovia EJN majú prístup k niekoľkým dôležitým zdrojom informácií, ktoré môžu uľahčiť prácu organizácií.

Europe Jazz Network (EJN ) je európske združenie producentov, promotérov a podporných organizácií , ktoré sa špecializujú na kreatívnu hudbu, súčasný jazz a improvizovanú hudbu tvorenú zreteľne z európskej perspektívy. Webová stránka združenia: http://www.europejazz.net/ Členstvo zahŕňa 115 organizácií (festivaly, kluby a koncertné miesta, nezávislí promotéri, národné organizácie) v 34 krajinách. EJN podporuje identitu a rozmanitosť jazzu v Európe a pomáha v šírení povedomia o tejto výnimočne dôležitej oblasti hudby. Misiou EJN je inicializovať, predstavovať a podporovať rozvoj tvorivej improvizovanej hudby na európskej scéne, a vytvárať príležitosti pre umelcov, usporiadateľov a divákov z rôznych krajín stretnúť sa a komunikovať. EJN je presvedčený, že tvorivá hudba prispieva k sociálnemu a emocionálnemu rastu a ekonomickej prosperite. Je to neoceniteľný kanál pre proces medzikultúrneho dialógu, komunikácie a spolupráce. A hudba je pozitívnou silou pre dosiahnutie harmónie a porozumenia medzi ľuďmi z rozmanitosti kultúr európskej rodiny. 

Názov prímateľa
Občianske združenie Na´conxypan

Celkový rozpočet:
1 590,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €