Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Štúrovo rečnenie - workshopy pre deti, mládež, dospelých

Krátky opis
workshop pre deti v Nitrianskom kraji, určený záujemcom o amatérsku literárnu tvorbu, ktorí radi píšu a tvoria texty
Fotogaléria
Názov podujatia
Kreatívne písanie - workshop pre deti

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
23.05.2018

Popis projektu

Workshop je súčasťou projektu Štúrovo rečnenie. Účastníci sa počas neho budú s dvomi lektormi PhDr. Jánom Gallikom, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  a  Mgr. Janou Popovicsovou taktiež z UKF v Nitre  venovať amatérskej literárnej tvorbe, budú tvoriť krátke príbehy, ktoré si navzájom odprezentujú a ohodnotia. Nadobudnú nové skúsenosti, poznatky a môžu si medzi sebou vymeniť svoje doteraz napísané príbehy a porovnať si ich. Zábavnou formou sa budú hrať so slovíčkami a vytvárať ucelené vety, ktoré budú mať zmysel. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
8 352,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €