Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vnímať Bielu

Krátky opis
Výstava v Novej synagóge je spojením prác na témou prírody, ktoré z časti vznikli počas workshopov v Evanjelickej spojenej škole internátnej s deťmi s duálnym postihnutím zraku a sluchu a z reakcie autorky na tento spoločný tvorivý proces.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vnímať Bielu/ výstava v Novej synagóge

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
19.12.2023 - 10.03.2024

Popis projektu


“Séria Vnímať bielu je novou a úplne inou rovinou vizuálnej interpretácie prírody a jej podoby. Diela vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí s duálnou poruchou zraku a sluchu. Tieto deti majú iné možnosti poznávania sveta a diela sú teda zhmotnením zdieľania vnemov, pocitov a nesmierne cenného poznania. Výstava predstavuje proces vzájomného učenia, scitlivovania a nalaďovania sa na rôzne vnemové hladiny. Je o krehkosti a nočný motýľ ako hlavný motív v sebe všetko spája.“ (txt: Ema Čabová)

 Monika Pascoe Mikyšková pri svojich stretnutiach v internátnej škole v Červenici s hluchoslepými deťmi zakúšala iné roviny vnímania sveta. Prekračovala s nimi hranice priestoru, ktorý dovtedy poznala. Často dnes hovoríme o komfortných zónach a odvahe vykročiť za ich hranice. S odvahou sa nám často spája istá ráznosť, rýchlosť, či sila. V tomto priestore však táto odvaha vykračovania môže mať podobu spomalenia. Môže byť o ochote dívať sa inak. O porozumení, ktoré sa nesie cez cítenie, viac, než cez myslenie.
Monika Pascoe Mikyšková je zvedavý človek a toto vnútorné nastavenie autorky sa výrazne odráža aj v jej tvorbe. Zvedavosť ako skúmanie rôznych médií, formátov, tém. Monikina zvedavosť je podporená i jej odvahou a trpezlivosťou, vďaka ktorej vyšla zo svojej komfortnej zóny, aby do svojho tvorivého procesu pozvala hluchoslepé deti z Červenickej školy. Tak trochu vykročila do ich tmy a ticha, s ochotou porozumieť potenciálu ich videnia vnímania, ktoré je iné, ako to naše, väčšinové. Táto výstava je tiež o porozumení, ktoré sa odohráva v inom území, ako to, ktoré je nám dôverne známe. Je pozvaním prikročiť bližšie, zotrvať dlhšie. Otvoriť sa tomu, že nič nie je samozrejmé.“ (txt: Katarína Poliačiková)

Špeciálne poďakovanie – Evanjelická spojená škola internátna Červenica.

Názov prímateľa
Monika Pascoe Mikyšková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
6 798,00 €