Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výstava na Taiwane

Krátky opis
Výstava “Transformation Necessity” predstaví návštevníkom Absence space v Tainan city na Taiwane sériu obrazov, ktorá vznikla ako “návody” používania tela v dialógu vedeného so svetom. Cieľom je preskúmavať „vzťahovú epistemológiu“, ktorá sa tu reprezentuje a tak sprítomniť uvedomenie, že sebaidentifikácia je založená skôr na vzťahoch s ostatnými než na nejakých charakteristických znakoch „ja“.
Fotogaléria
Názov podujatia
Transformation Necessity

Miesto konania
Tchaj-wan

Termín konania
17.01.2024 - 31.01.2024

Popis projektu

Vystavená séria obrazov "Transformation Necessity" je rozvinutím dlhodobého osobného záujmu o alternatívne prístupy k maľbe, ktoré odrážajú veľké výzvy posthumánnej éry. Výsledkom sú obrazy v podobe návodov či partitúr, kde sa kladie dôraz na transformáciu, jedinú cestu sublimácie tela, ktorého význam sa zdá byť stratený v banalite bežnej existencie. Tieto maľby majú črty filozofie posthumanizmu v kombinácii s novým animistickým spôsobom myslenia. Nový animizmus sa v posledných rokoch objavil ako možná alternatíva k procesom objektivizácie a odcudzenia, ktoré charakterizujú vzťah ľudstva k prírode v antropocéne. Je to vlastne možnosť obnovenej tvorivej praxe znovu objavovania sveta. Je to vzťahová prax, v ktorej ľudské bytosti pestujú úctivé vzťahy s inými osobami, či už ľudskými alebo neľudskými. Keďže svet už nechápeme ako dualistický, hierarchický vzťah medzi ľuďmi a inými ne-humánnymi bytosťami a predmetmi, ale ako vzťahovú sieť rôzne animovaných bytostí, nový animizmus zasahuje do súčasných diskusií o kríze ekonomického systému a environmentálnej krízy. 

Názov prímateľa
Viktor Fuček

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 530,00 €