Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Úprimné spevy

Krátky opis
CD nosič „Úprimné spevy", interpreta Petra Mazalána je dielom prinášajúcim novú syntézu piesňového repertoáru klasickej slovenskej a svetovej piesňovej literatúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Úprimné spevy

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2017 - 30.06.2018

Popis projektu

Interpret - brytonista Peter Mazalán opisuje pieseň ako najúprimnejšiu výpoveď. Intenzívnu, autonómnu a bez afektu.

Výber nahratých piesní vychádza z jeho osobných zážitkov a nazerania na skutočnosti jednej životnej etapy.

Duchovne hlboké diela piesňového cyklu Štyroch úprimných spevov Johannesa Brahmsa na biblické texty sú nastolením vážnej témy bytia, jeho zmyslu až po jeho koniec. Existenciálna téma pokračuje vzťahovou analýzou rodiča a dieťaťa v jej inverznej fáze. Tá je prítomná v rodnom jazyku  Cikkerových piesňach O mamičke. K Cikkerovým dramatickým skladbám sú priložené lyrické, takmer uspávankové a upokojujúce plochy, opäť Brahmsových piesní, tentokrát  Dvoch spevov pre alt a violu. Straussove vokálne kompozície jeho 26. (Dve piesne) a 27. (Štyri piesne) opusu prinášajú do piesňového celku okrem hĺbavejších plôch aj tematicky ľahšie hudobno-básnické úseky - len okamih rozptýlenia.

Vzťah nemeckej a slovenskej piesne je v tomto prípade aj vzťahom geografickým, dôvodným. Práve tým vzťahom fyzicky odlučujúcim a paradoxne aj prepájajúcim, myšlienkou akýchsi odlúčení a vzťahových premien podmienených životným dozrievaním.

Album vychádza v máji 2018 - krst a koncert k albumu bude 28.5. 2018 o 19:00 vo Dvorane VŠMU.

Názov prímateľa
Denkzeug

Celkový rozpočet:
4 960,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €