Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Remeselné dielne IV.

Krátky opis
Cieľom projektu je vzdelávať deti a mládež prostredníctvom remeselných dielní. Hlavné projektové aktivity tvorí cyklus remeselných dielní, výstava remeselných dielní a propagačné aktivity. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež navštevujúce materské a základné školy v Prešovskom samosprávnom kraji. Sekundárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia a široká verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
remeselné dielne v rozsahu 10 workshopov

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
31.05.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Zámerom projektu je vzdelávať deti a mládež v oblasti tradičnej kultúry. Na edukačných aktivitách si deti osvoja tradičné

zručnosti typické pre región Zemplína, budú spoznávať miestnu a regionálnu kultúru. Projekt umožní zmysluplné trávenie

voľného času pre deti a mládež. Ideovým východiskom pre realizáciu projektu je zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov pre mladú

generáciu, spoznávanie tradičných remeselných techník, histórie a kultúry regiónu, v ktorom mladá generácia žije, aby šikovnosť našich predkov

nezostala zabudnutá. Prínos projektu spočíva v zachovaní tradičnej kultúry a remeselných techník, v získavaní remeselných zručností, v zmyslu plnom

využívaní voľného času detí a mládeže.

Názov prímateľa
Informačný a vzdelávací inštitút

Celkový rozpočet:
1 120,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €