Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno-umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Krátky opis
Zámerom projektu je edukatívno- umeleckými aktivitami podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých -umelecké workshopy a tvorivé dielne v oblasti divadla, fotografie a výtvarníctva a semináre zamerané na multimediálne umenie rozvíjajúce ekologické myslenie. Cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé divadelné dielne pre členov a vedúcich detských divadelných súborov nášho regiónu

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
31.05.2018

Popis projektu

Aktívna práca členov a vedúcich detských divadelných súborov v tvorivých divadelných dielňach - tvorivé písanie, pohybová dramatizácia, hudobná dramatizácia, výtvarná tvorivosť. V záujme predchádzania a eliminovania, v súčasnej dobe stále viac sa vyskytujúcich, sociálno-patologických javov u detí a mládeže podporovať a rozvíjať detskú kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie a to konkrétne v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.Poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich, aby našli cestu k svojim záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
1 650,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €