Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Krátky opis
Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie, a tým dosiahnuť vyššiu úroveň naštudovaných prednesov a inscenácií. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.
Fotogaléria
Názov podujatia
Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
22.09.2017

Popis projektu

Podujatie Poetické premeny si kladie za cieľ rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel
poézie. Aktivitou chceme prispieť k rozvíjaniu kultúry umeleckého slova v interpretačnej podobe, osobnosti študentov, vyššej úrovne naštudovaných inscenácií, využitiu poznatkov na skvalitnenie kultúrneho života v regióne. Cieľovými skupinami sú študenti stredných a vysokých škôl, pracujúci, záujemcovia o umelecký prednes, členovia recitačných kolektívov a divadiel poézie.  Podujatie sa bude konať formou štyroch stretnutí .  Účastníci sa pod vedením lektorov zamerajú na prácu s umeleckým textom z dôrazom na umelecký prednes a na realizáciu umeleckého prednesu v podobe divadla poézie. Výsledkom činnosti bude náčrt základov inscenácie divadla poézie. Prvé stretnutie sa uskutoční 22. 9. 2017 od 14.00 hod. v priestoroch ZUŠ M. Moyzesa v Prešove.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 300,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €