Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Janko Hraško

Krátky opis
Výstupom projektu je vydanie obojstrannej rozprávkovej knihy Janko Hraško/O Janíčkovi s modernými ilustráciami V. Krála pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov. Vďaka celostranovým ilustráciám môžu menšie deti prerozprávať rodičom rozprávky podľa obrázkov a krátke texty s veľkými písmenami motivujú začínajúcich čitateľov k samostatnému prečítaniu celej knižky. V poradí tretia kniha z úspešnej série bilderbuchov je svojou literárnou i výtvarnou kvalitou obohatením detskej literatúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vydanie knihy s názvom Janko Hraško

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.06.2017 - 30.04.2018

Popis projektu

Prijímateľ dotácie umiestnil logo fondu a vyhlásenie, že "Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia" na viditeľnom mieste - v tiráži publikácie, ako aj na všetkých s projektom súvisiacich propagačných materiáloch, plagátoch, katalógoch, letákoch a tiež pri informovaní verejnosti v médiách uvedie verbálnu informáciu o podpore fondu.

Názov prímateľa
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.

Celkový rozpočet:
7 980,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €