Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Košice Artist in Residence 2023

Krátky opis
V prednáške sa Eunju Hong bude venovať rôznorodým témam video diela "Annagreen" a preskúma jeho praktický aj teoretický rozmer.
Fotogaléria
Názov podujatia
Eunju Hong - ANNAGREEN / prednáška

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
05.12.2023

Popis projektu

V prednáške sa Eunju Hong bude venovať rôznorodým témam video diela "Annagreen" a preskúma jeho praktický aj teoretický rozmer. Diskusia bude siahať od materiálneho a technologického vývoja ovplyvneného vojnou až po proces tvorby filmu ako umeleckej formy a napokon k perspektíve ženského pohľadu.

Eunju Hong vo svojej práci skúma vplyv technológií na spoločnosť a človeka. Svoje fiktívne príbehy prelína prostredníctvom filmu, nájdených záberov, performance a inštalácie. Ponára sa do mikroskopických zásahov, skúma zmyslové a emocionálne prispôsobenie tela a zároveň skúma dystopické predstavy, ktoré vznikajú, keď prevládne technológia AI. V súčasnosti sa venuje výskumu súvislostí medzi kolektívnou úzkosťou vyvolanou novými materiálmi, zbraňami, medicínskou technológiou a individuálnymi skúsenosťami.


Názov prímateľa
KAIR

Celkový rozpočet:
62 160,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €