Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Besedy, prednášky, tvorivé dielne a medzigeneračné stretnutia...

Krátky opis
Pokračujeme v realizácii projektu pre našich používateľov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzigeneračné stretnutie s fúkačom skla...a maľovanie na sklo...

Miesto konania / kraj
Palárikovo / Nové Zámky

Termín konania
30.11.2023 - 01.12.2023

Popis projektu

Na zachovávanie tradícií sme pripravili v rámci projektu stretnutie s fúkačom skla. Účastníkom ukáže tradičné fúkanie skla a vyrobí veci zo skla. Účastníci podujatia si budú môcť vyskúšať maľovanie na sklo.

Názov prímateľa
Obec Palárikovo

Celkový rozpočet:
2 450,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €