Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cesty k hudbe

Krátky opis
Zámerom projektu je realizovať sériu koncertných cyklov a vzdelávacích podujatí, ktoré budú prezentovať slovenské hudobné umenie – jeho históriu, súčasnosť, perspektívy, stredoeurópske kontexty a súčasne kultivovať vkus publika prostredníctvom sólových a komorných koncertov klasickej hudby. Hlavnými projektovými aktivitami sú: koncertné cykly (Sólo – duo – trio; ViolaKlasik); vzdelávacie podujatie (O hudbe s jej tvorcami) a spomienkové hudobné večery (V retrospektíve).
Fotogaléria
Názov podujatia
Prieniky k Schubertovi

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
02.06.2018

Popis projektu

V poradí tretí koncert z cyklu ViolaKlasik bude venovaný hudbe jedného z najväčších velikánov romantizmu – Franzovi Schubertovi. 

Účinkujú:
Peter Mazalán – spev /barytón/
Ondrej Veselý – gitara

Mnoho sa už napísalo o spojitosti Schuberta s gitarou. Tá sprevádzala jeho osobnosť v skutku často (sprostredkovane skrz osobnosti, akými boli Johann Mayrhofer, Johann Umlauff, Johann Michael Vogl). V jeho majetku sa dokonca nachádzali minimálne dve romantické gitary. Hoc len jeden sprievod k dielu Cantate zur Namensfeyer des Vaters je dokázateľne napísaný v rámci média gitary, množstvo iných diel sa zdá byť poznačených gitarovo-idiomatickým sprievodom. Koncert s podtitulom „Prieniky k Schubertovi“ prináša poslucháčom interpretáciu vybraných Schubertových piesní (najmä však piesní z cyklu Zimná Cesta, D.911), ktoré v sprievode gitary nepredstavujú len akúsi transkripciu, ale získavajú v sprievode šesťstrunového nástroja novú charizmu prízvukujúcu intímnu kvalitu hudby, ktorá je pre dielo Schuberta taká príznačná.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
20 871,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €