Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ZÁHRADA 2022

Krátky opis
Zámer projektu nadväzuje na dlhodobé poslanie centra, ktorým je vytvárať profesionálne podmienky pre súčasnú umeleckú tvorbu začínajúcich aj etablovaných umelcov a zoskupení, vytvárať priestor pre dialóg na aktuálne spoločenské a ľudskoprávne témy a poskytovať príležitosti pre neformálne vzdelávanie mladých ľudí a rozvoj publika.
Fotogaléria
Názov podujatia
Program FEBRUÁR 2022

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.02.2022 - 28.02.2022

Popis projektu

piatok 04.02. 19:00 Z1

ODIVO a Myši na poli: Vnorená

audio-vizuálna inštalácia k pripravovanému scénickému dielu

3 €


pondelok 07.02. 19:00

Divadlo z Pasáže: Posolstvo z inej planéty

Inšpirované poviedkou z knihy Rozprávky od Hermanna Hesseho.

5/8 €


streda, 09.02. 18:00

Asfaltovanie vs. zeleň v meste?
diskusia – neformálna občianska iniciatíva Zelená Bystrica


pondelok-streda 14.-16.02.

SKOLARTCITY for Creativity in Schools and Public Spaces

II. medzinárodné stretnutie partnerov projektu Erasmus+

Záhrada [sk], Společnost pro kreativitu ve vzdělávání [cz], Škograd [srb]


utorok 15.02. 17:00 Z2

Kreatívne vzdelávanie na Slovensku a v zahraničí

panelová diskusia o príkladoch dobrej praxe v oblasti inovácií a kreativity vo vzdelávaní


utorok 15.02. 19:00 Z1

ODIVO: Vnorená

audio-vizuálna tanečná /re/performancia o skupenstvách starostlivosti

6/4 €


streda 16.02. 19:00

Peter Konečný: Večer najlepších filmov a seriálov roka 2021

podujatie z cyklu prednášok filmového teoretika a kritika P. Konečného

5 €


štvrtok 17.02. 19:00

Fotodebata #16 - Záhradný špeciál

Rozprávanie autorov a autoriek o fotografii a tvorbe v spolupráci s døkument magazínom. 

www.dokumentmagazin.sk


sobota 19.02. 19:00

Csaba Nagy: The Anatomy of Melancholy [hu]

koncert maďarského lutnistu

3/5 €


pondelok 21.02. 19:00

Divadlo z Pasáže: NORMA

Úvaha o škatuliach okolo nás a škatuľkách v nás.

5/8 €


utorok 22.02. 18:00

iTlak #04: Na počiatku bol UAKOM /

30 rokov od prvého pripojenia Slovenska na internet

prednáška s diskusiou v spolupráci s FPV UMB

 

nedeľa 27.02. 17:00 Z1

Nové divadlo: Cisárove nové šaty

Baroková crazy komédia na motívy rozprávok H. Ch. Andersena

4/3 €


pondelok 28.02. 19:00

Divadlo z Pasáže: Lásky SHOCK

tanečné predstavenie

5/8 €

Názov prímateľa
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Celkový rozpočet:
144 000,00 €

Výška podpory:
100 000,00 €