Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Socha v meste IX.

Krátky opis
Čo má spoločné údený syrový korbáčik a obraz Martina Benku? Obe rozprávajú o národnom mýte spletenom z mnohých prúdov našej histórie. Ak ich však spolu začneme rozpletať dokážeme z nich vytvoriť nový príbeh? Participatívna inštalácia Jara Vargu v stálej expozícii Turčianskej galérie nadväzuje na fenomén označovaný ako kontramonument.
Fotogaléria
Názov podujatia
Socha v meste IX. Jaro Varga: Priadkač, Pradiar, Spriadač...

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
29.11.2023 - 24.02.2024

Popis projektu
Oproti klasickým pomníkom rôznym osobnostiam a udalostiam z našej histórie sa kontramonument neustále mení, vyzýva k interakcii, namiesto utešovania provokuje, nie je posvätným, nevytvára kult osobnosti ale je otvorený k vlastnému narúšaniu.
Ústrednou témou diela Jara Vargu sa stáva rozpletanie národného mýtu v nadväznosti na diela Martina Benku (*1888 - †1971). Autor v stálej expozícii Turčianskej galérie prostredníctvom inštalácie a objektov zo syrových korbáčikov reaguje na zabudnuté príbehy a osobnosti našich dejín, ako napríklad kontroverznú postavu švajčiarskeho výtvarného teoretika a slovakofila Williama Rittera (*1867 - †1955), ktorý o Benkovi napísal prvú rozsiahlu monografiu vo francúzštine, no pre svoj pôvod a otvorený homosexuálny vzťah vybočoval z tradičných naratívov národných dejín a ideológie bývalého totalitného režimu. Do dialógu tiež vstupuje obraz Priadka, 1935-1940 od Želmíry Duchajovej-Švehlovej (*1880 - †1955), prvej akademicky vzdelanej maliarky, ktorej diela sa vymykali zámerom Slovenskej výtvarnej moderny a v duchu neskorého stredoeurópskeho impresionizmu sa autorka sústredila skôr na svoj intímny pohľad do prostredia malomesta a vidieckej krajiny.
Ako médium na tvorbu kontramonumentov si autor Jaro Varga volí nevýtvarný materiál tradičných syrových korbáčikov, ktoré symbolicky rozpletá a vytvára z nich nové príbehy.  Postupnou deštrukciou  folklórneho ornamentu sa stávajú opäť novými cestičkami a nitkami k našej histórii s arómou rurálneho prostredia, v ktorom vznikali. Autor vyzýva k spolupráci na sochárskych dielach aj širokú verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do spoločného dialógu o zabudnutých osobnostiach nášho mesta a dopĺňať tak stálu expozíciu galérie novými príbehmi.
Adam Galko, kurátor Turčianskej galérie v Martine
Jaro Varga je vizuálny umelec a kurátor, ktorý sa vo svojej praxi snaží podmieniť choreografiu pohybu návštevníka v známom priestore alebo podnietiť návštevníka vstúpiť do neznámych okolností prostredníctvom fikcie. Snaží sa zostrojiť nové topografie a vtiahnuť diváka do iného chápania kontextov týkajúcich sa priestorov zafixovaných v našej pamäti.
Projekt Socha v meste IX. z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Názov prímateľa
Turčianska galéria v Martine

Celkový rozpočet:
7 250,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €