Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodná letná škola zážitkovej archeológie

Krátky opis
Workshop je zameraný na tvorbu a prípravu pravekej v ruke modelovanej keramiky s predlohami v mladšej a neskorej dobe kamennej
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop: Tvorba pravekej keramiky

Miesto konania / kraj
Partizánska Ľupča / Liptovský Mikuláš

Termín konania
02.06.2018

Popis projektu

Pod patronátom skúsenej lektorky Amálie Holíkovej sa prenesieme v čase do doby prvých roľníkov, aby sme si vyskúšali tvorbu ručne modelovanej keramiky, ktorá patrí medzi najkrajšie prejavy pravekého umenia. Misky, džbány, drobné predmety a plastiky boli súčasťou bežného života našich predkov ale tiež náboženských rituálov. Podujatie je vhodné pre všetky vekové kategórie návštevníkov.

Názov prímateľa
ArcheológiaSK s.r.o.

Celkový rozpočet:
3 400,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €