Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Košice Artist in Residence 2023

Krátky opis
V rámci autorkinej dvojmesačnej rezidencie vás pozývame na workshop kresby, na ktorom sa spoločne pokúsime prelomiť tabuizovanú tému interrupcií. Workshop bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá časť bude pozostávať z meditačného cvičenia - dyády, ktorého skrátená verzia nám umožní uzemniť sa a hlbšie sa ponoriť do následného tvorivého procesu. Druhú časť workshopu bude venovaná rozhovorom, prácou s obrazom a pokusom o jeho zaznamenanie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Beata Rojek - Personal Iconography - Unveiling stories through the drawing / Workshop

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
10.12.2023

Popis projektu

Dátum a čas: 10. 12. 2023 / 10.00 - 15.00

Miesto: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice„Interrupcia tu bola, je a bude. Možno nie legálna, nie v bezpečných podmienkach, no neželane tehotné osoby ju vždy budú podstupovať (...). Bez ohľadu na represívne príkazy, kultúru moci, nespravodlivé spoločenské dohody a škodlivé nariadenia, rozhodovali sme, rozhodujeme a budeme sa rozhodovať samé. Našťastie, aj napriek spoločenskému tabu v otázkach interrupcie a navzdory stigmatizácii, je čoraz viac osôb ochotných podeliť sa o svoje skúsenosti (...)“*. Prostredníctvom rôznorodých jazykových prostriedkov, búrajú múr mlčania.


V roku 2021 vyšla v Poľsku komiksová kniha „Opowieści aborcyjne“ (Príbehy o interrupciách), ktorej  ilustrátorkou a spoluatorkou je umelkyňa Beata Rojek: „Každé médium dovoľuje zachytiť a reflektovať skúsenosť trochu iným spôsobom. Pri práci na komikse som si uvedomila, akú dôležitú úlohu v dialógu o interrupciách zohráva okrem slov, ktoré majú svoju váhu, aj vizuálne umenie. Obraz ponúka možnosť vstúpiť do dialógu s neverbálnym, priamym a takmer telesným spôsobom.“


V rámci autorkinej dvojmesačnej rezidencie vás pozývame na workshop kresby, na ktorom sa spoločne pokúsime prelomiť tabuizovanú tému interrupcií. Workshop bude prebiehať v dvoch fázach. Prvá časť bude pozostávať z meditačného cvičenia - dyády, ktorého skrátená verzia nám umožní uzemniť sa a hlbšie sa ponoriť do následného tvorivého procesu. Druhú časť workshopu bude venovaná rozhovorom, prácou s obrazom a pokusom o jeho zaznamenanie.


Workshop je určený ženám**, ktoré sú otvorené spracovať tému interrupcie v rámci individuálnej alebo širšej kultúrnej skúsenosti. Účasť na podujatí je príležitosťou pre samostatnú prácu, ale taktiež pre vzájomnú výmenu a spoločný dialóg. Je to priestor na posilnenie a spoluvytváranie otvoreného skupinového procesu.


Pozývame ženy, ktoré sa venujú kresbe alebo sú otvorené práci s týmto médiom. 

Čas workshopu: približne 5 - 6 hodín (s prestávkou).

Materiály: k dispozícii na mieste, ale odporúčame vám priniesť si svoj obľúbený nástroj na kreslenie. 

Účasť na podujatí je bezplatná

Povinná registrácia e-mailom na monika.padejova@kair.sk, počet miest: 4.

Jazyk: slovenčina, angličtina, poľština (k dispozícii je tlmočnícka podpora).


Dôležité! Workshop nepredstavuje formu terapie, ale vzhľadom na prácu s veľmi citlivou témou, môže vyvolať rôzne druhy emócií. Pozývame ľudí, ktorí sú si toho vedomí a sú pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti. Platia zásady dôvernosti, pravdivosti a láskavosti. Počas workshopu ide každá osoba cestou vlastnej citlivosti, rozhoduje, kde sú jej hranice a čo chce zdieľať. Príspevkom lektorky je poskytnúť nástroje a navrhnúť metódu vizuálneho zaznamenávania myšlienok a ďalšej práce s výsledným obrazom.


úryvok z kurátorského textu k výstave “Wczorajsze sny tkają ruiny jutrzejszych świątyń” (Včerajšie sny tkajú ruiny zajtrajších chrámov)

** osobám s maternicou, so sociálnou skúsenosťou ako ženy Komunikačné dyády - často nazývané Meditáciou ľudí Západu, využívajú vo svojej metóde prirodzenú tendenciu ľudí Západu hovoriť (vytvárať pojmy, intelektualizovať, atď.), aby ukľudnili "štebotajúcu myseľ" a prirodzeným a spontánnym spôsobom zažili Ticho, ktoré prežívajú ako Existenciu, Prítomnosť, svoju vlastnú pravú Prirodzenosť.

Dyády predstavujú taktiež spôsob, ako prehĺbiť prax Mindfulness, najmä v kontexte vzťahov a komunikácie s druhými. Táto metóda pomáha posilňovať a vnášať do vzťahov s ľuďmi a svetom to, čo sa označuje ako Vedomie bez predsudkov.

Odkedy Charles Berner v roku 1968 vyvinul v Kalifornii techniku Komunikačných alebo Vzťahových dyád, sa dyády vďaka svojej účinnosti stali cenenou metódou osobného rozvoja, najmä v prúde transpersonálnej psychológie. Jej podstata spočíva v tom, že v priebehu niekoľkých hodín, niekedy aj niekoľkých dní trvajúceho cvičenia vykonávaného v skupinách, sa účastníctvo sediace vo dvojiciach navzájom podporuje preskúmať spoločne vopred stanovené témy - kánony, a "ponorením" sa do procesu ich kontemplácie postupne nachádzajú vlastnú Pravdu o danej téme.


Beata Rojek (*1985) je vizuálna umelkyňa, ktorá sa špecializuje na maľbu kresbu, tvorbu komiksov a iných foriem prenosu myšlienok do obrazu. Vyštudovala Akadémiu výtvarných umení v poľskom meste Vroclav. Má rozpoznateľný, živý rukopis, ktorý siaha od nostalgickej abstrakcie až po strohé streetartové vzory. Autorka bola dvakrát nominovaná na cenu WARTO, ktorú udeľuje Wrocław Gazeta Wyborcza. V roku 2012 získala štipendium poľského Ministerstva kultúry a Národného dedičstva.

Názov prímateľa
KAIR

Celkový rozpočet:
62 160,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €