Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2023 - 43.ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Cieľom projektu je udržať kontinuity koncertného života, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a umeleckých výsledkov dosiahnutých v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Hudobnú jeseň ukončí koncertom Komorný orchester Beliczay a jeho hostia Zuzana Rzounková (lesný roh), Martin Sokol (lesný roh) a Boris Bohó (violončelo).
Fotogaléria
Názov podujatia
KOMORNÝ ORCHESTER BELICZAY

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
12.12.2023

Popis projektu

Komorný orchester Beliczay vznikol v roku 2018 z iniciatívy violistu Róberta Lakatoša, hudobného a umeleckého šéfa Divadla Thália v Košiciach. Jeho členmi sú významní predstavitelia maďarského a slovenského hudobného umenia, ktorí pôsobia v najprestížnejších orchestroch na Slovensku (Slovenská filharmónia, Orchester Slovenského rozhlasu, Slovenské národné divadlo).  Orchester bol pomenovaný po skladateľovi Júliusovi Beliczayovi, ktorý sa narodil v Komárne v roku 1835.

Umeleckým vedúcim komorného zoskupenia je Jozef Horváth, koncertný majster Slovenskej filharmónie a principál známeho Moyzesovho kvarteta.


HOSTIA:

Zuzana Rzounková
- je kritikou oceňovaná hráčka na lesný roh renomovaného Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Patrí k najlepším vo svojom odbore. Pravidelne spolupracuje s mnohými orchestrami doma i v zahraničí. Vystupuje na významných medzinárodných festivaloch, hosťuje s luxemburským Orchesterom European Soloists a za podávané výkony získava obdiv publika i uznanie odborníkov. Koncertným turné precestovala celý svet, hosťovala v Európe, v Číne, Japonsku, USA a Južnej Kórei. Rovnakým nasadením sa venuje sólovým vystúpeniam ako komornej hre. Je porotkyňou na rôznych interpretačných súťažiach a kurzov. Mnohostrannosť aktívneho umeleckého pôsobenia doplňuje pedagogickou činnosťou. Je docentka na hudobnej fakulte JAMU v Brne a intenzívne sa venuje výchove nastupujúcej generácii českej rohovej školy. Veľa jej absolventov zastáva posty vo významných českých orchestroch. Je umeleckou garantkou a vedúcou Letních hornových kurzů v Broumově.
Zuzana Rzounková študovala na konzervatóriu v Košiciach a na JAMU v Brne u prof. Jindřicha Petráše. Počas štúdií získala čestné ocenenie na národných i medzinárodných súťažiach (napr. 1. cenu v Londýne -1994 - na medzinárodnej rohovej súťaži). V roku 2010 dokončila na Janáčkovej akadémii doktorandský programu a získala titul PhD.

Martin Sokol
- svoje štúdiá na košickom konzervatóriu u profesora Milana Hubnera. Po ukončení štúdia v Košiciach prešiel na Janáčkovu akadémiu múzických umení do Brna, kde študoval v triede Zuzany Rzounkové a Prof. Jindřicha Petráše. Počas štúdií sa úspešne zúčastnil mnoho súťaží. Pôsobil ako prvý hráč na lesný roh Moravskej filharmónie v Olomouci a v súčasnosti je prvým rohistom Symfonického orchestru FOK. Koncertuje v Čechách i v zahraničí.

Boris Bohó

- po absolvovaní štúdia na bratislavskom Konzervatóriu vo violončelovej triede Karola Filipoviča si vzdelanie doplnil na Akadémii múzických umení v Prahe pod pedagogickým vedením Daniela Veisa a na bratislavskej VŠMU u Jozefa Podhoranského a neskôr Jána Slávika. V sólovej a komornej hre sa zdokonaľoval na majstrovských kurzoch. V orchestrálnej praxi získal cenné podnety v roku 2000 na kurzoch medzinárodného orchestra Inštitútu Attergau pod vedením viedenských filharmonikov.  Na poste vedúceho alebo zástupcu vedúceho skupiny orchestrov pôsobil vo viacerých komorných a symfonických orchestroch (Cappella Istropolitana, Komorní sólisti Bratislava, Solistes Europeéns Luxembourg, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu). Spolupracoval aj s orchestrami Symfonia Warsovia, Camerata Bregenz, Litovský komorný orchester a Virtuosi di Praga. Ako sólista účinkoval takmer vo všetkých európskych metropolách a v Japonsku.  V komornej hudbe boli jeho partnermi Ján Talich a Marie-Pierre Vendôme, flautista Benoit Fromanger, violončelista Arto Noras, klaviristka Sun-Yung Park. V súčasnosti pôsobí ako koncertný majster skupiny violončiel Slovenskej filharmónie a venuje sa hre v klavírnom triu Faces. PROGRAM

Georg Philipp Telemann:  Koncert pre 2 lesné rohy a sláčiky D-dur

Joseph Haydn: Koncert pre violončelo no 1. C-dur

Astor Piazzola: Oblivion

Edvard Hagerup Grieg:  Holberg Suite

 

 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
9 300,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €