Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ivica Langerová Vidrová 80

Krátky opis
Výstava Zlaté mesto v Kamennej sále Galérie UMELKA uvádza vo fragmentárnom retrospektívnom pohľade tvorbu sochárky a pedagogičky Ivice Vidrovej, jednej z výrazných postáv slovenskej autorskej keramiky, cieľavedome skúmajúcej hlinu v intenciách maľby, objektu, inštalácie a environmentu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zlaté mesto

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
23.11.2023 - 10.12.2023

Popis projektu

Ivica Vidrová vstupovala na slovenskú výtvarnú scénu koncom 60. rokov 20. storočia so zázemím štúdia v Ateliéri porcelánu a keramiky Otta Eckerta na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Jej pozornosť odvtedy rovnakým dielom pútala vlastná ateliérová práca a pedagogické pôsobenie, najprv na keramickom odbore bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej školy, neskôr v pozícii vedúcej Ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojom autorskom programe si od začiatku nesie vedomú oponentúru konzervatívneho vnímania keramickej tvorby ako striktne úžitkovej disciplíny. Defiluje v ňom sústredený experiment, spočiatku v keramickej maľbe, od konca 80. rokov jej ambície smerujú k zreteľnému narúšaniu statusu hliny ako efemérneho pomocného materiálu. Senzitivitu a vitalitu hliny objavuje cez jej haptické, materiálové, štrukturálne, procesuálne vlastnosti. Jej objekty/ nádoby sú bytosťami aj vecami, Ivica Vidrová ich komponuje ako ambivalentné odkazy na domov, civilizovanú krajinu, či mestský priestor. Keramické obrazy môžu byť portrétom starých zemských ruptúr, porcelánovou či šamotovou archeológiou. Alebo stopami, ktoré ešte nevychladli, ranami, ktoré zaceľuje kobaltom, zlatom, dotykom. Habitaty Ivice Vidrovej obývajú bábky, ktoré sa množením vytrácajú, chúlia sa v nich anti-monumenty zašlej keramickej slávy a celkom nepokorne v nich pochodujú zajace. Je to však predovšetkým miesto, v ktorom Ivica Vidrová komunikuje svoj hlboko zažitý vzťah s hlinou. Ona sama svoju autorskú metódu charakterizuje ako spoluprácu so živým organizmom, participatívne prostredie, kde to najdôležitejšie vzniká procesom. Výstava vznikla pri príležitosti 80. výročia narodenia autorky. Je poctou tvorbe keramickej sochárky, ktorá spolu s ďalšími umelcami a umelkyňami (Imrich Vanek, Jozef Sušienka, Ilja Holešovský, Jaroslav Košš, Gabriela Luptáková, Anna Horváthová a i.) od 60. rokov 20. storočia formovala novú, antinormatívnu a svojbytnú verziu slovenského keramického umenia. Ivica Vidrová priniesla do domáceho prostredia skúsenosť z viacerých zahraničných (európskych, amerických) univerzitných, sympoziálnych keramických fór. Je osobnosťou, ktorá razantne dynamizovala domácu scénu, významne ako organizátorka aj účastníčka Medzinárodných keramických sympózií v Lučenci-Kalinove, kľúčovej aktivity keramickej komunity zastrešenej Združením keramikov. Jej celoživotným poslaním bola pedagogická práca, jej zásluhou sa keramický ateliér VŠVU v Bratislave stal etablovanou a v medzinárodnom kontexte atraktívnou platformou s absolventmi, ktorí sú dnes silnými hráčkami a hráčmi (nielen) v slovenskej keramike.

Názov prímateľa
ACAPU, s. r. o.

Celkový rozpočet:
6 800,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €