Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Princíp imunity (pracovný názov)

Krátky opis
Umelkyne*ci: Šimon Chovan, Marina Hendrychová, Alicja Rogalska, Lucie Rosenfeldová, P. Staff, Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան Kurátorka: Hana Janečková 23. november 2023 18:00 h, prednáška na otvorení: Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան 19:00 h, vernisáž 23. 11. 2023 – 15. 03. 2024 Zimná prestávka: 21. 12. 2023 – 16. 1. 2024 Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30
Fotogaléria
Názov podujatia
Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
23.11.2023 - 15.03.2024

Popis projektu

Nature Red in Tooth and Claw / Príroda, skrvavené zuby, pazúry

Výstava v tranzit sk

Umelkyne*ci: Šimon Chovan, Marina Hendrychová, Alicja Rogalska, Lucie Rosenfeldová, P. Staff, Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան

Kurátorka: Hana Janečková

23. november 2023
18:00 h, prednáška na otvorení: Serina Tarkhanian Սերինա Թարխանյան
19:00 h, vernisáž

23. 11. 2023 – 15. 03. 2024
Zimná prestávka: 21. 12. 2023 – 16. 1. 2024

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava
Otvorené: utorok – piatok: 14:30 – 18:30


Príroda, skrvavené zuby, pazúry sa zaoberá priesečníkmi medzi prírodou, násilím a telom prostredníctvom konceptu imunity chápanej nielen v biologickom zmysle, ale ako systém, ktorý sa zrkadlí aj v ekológii, politike a spoločnosti. 
Je to východisko pre úvahy o vzťahu medzi ekológiou, ľudským zdravím a nákazou a vynáša na svetlo naše základné presvedčenia o konkurencii a prežití v rámci nášho vzťahu k prírode. Príroda, skrvavené zuby, pazúry – verš britského básnika Alfreda Tennysona, ktorý je známy prinajmenšom rovnako ako povedomejšie darwinovské spojenie „prežitie najschopnejších“ – je v tomto projekte najpriamejšie prezentovaná na trhu s voľne žijúcimi zvieratami, v zrode pandémie COVID-19 ako ukážkový príklad ľudskej nadvlády nad prírodou a jej dôsledkov. 

Projekt rozkladá militarizované myslenie o zdraví a prírode a predstavuje niekoľko umeleckých intervencií zaoberajúcich sa autoimunitou, parazitmi a kvír spôsobmi bytia s cieľom problematizovať antropocentrické pohľady na imunitu. Inšpirovaný argumentáciou talianskeho filozofa Roberta Esposita o vzťahoch medzi imunitou a komunitou tento projekt ukazuje, ako reciprocita a obnovenie rovnováhy – dokonca i nákaza – môžu významne prispieť ku kolektívnemu spolužitiu v dobe šiesteho vymierania druhov, a ponúkajú metódy, ktoré vedecká modernita často nedokázala prijať. 

Súčasťou výstavy je niekoľko nových diel vytvorených na objednávku: dielo arménsko-kanadského*kej umelca*kyne a dizajnér*ky menom Serina Tarkhanian, výsledok ich dlhodobej spolupráce s odborníkmi*čkami na mikrobiológiu, koncipované ako komunitný liečebný nástroj; nová séria sôch Šimona Chovana, ktorá prevracia naruby modernistické poňatie hygieny; a digitálne koláže Lucie Rosenfeldovej, inšpirované feministickým posthumanistickým myslením. Spolu s dielami Alicje Rogalskej, P. Staff*a a Mariny Hendrychovej výstava rekonfiguruje komunitu, poetiku a túžbu, v situácii, keď je konvenčná ochrana spochybnená súčasnou naliehavou výzvou prijať riziko a odcudzenie ako východisko z ekologickej skazy.


Podujatia
Súčasťou otvorenia je úvodná prednáška dizajnérky a teoretičky Seriny Tarkhanian ՍԵՐԻՆԱ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆ. V januári a vo februári sa budú konať prednášky a diskusia o karanténe, politike imunity a biosolidarite teoretičky Sophie Lewis a Marka Neocleousa a kurátorky Zuzany Jakalovej a jej hostí*tiek, a tiež komentované prehliadky s kurátorkou Hanou Janečkovou.

.........

http://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. 

Z verejných zdrojov podporil http://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Fond na podporu umenia.

Ďakujeme za podporu http://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Kanadskej rady pre umenie

Mediálni partneri: 
http://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Artalk.skhttp://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Flash Art CZ & SKhttp://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">Kapitálhttp://www.erstestiftung.org/en/" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254); font-size: 12.8px;">GoOut.net

Názov prímateľa
tranzit.sk

Celkový rozpočet:
12 660,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €