Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítajme lepšie

Krátky opis
1. Nákup vybraných titulov knižničného fondu podľa zoznamu a dotácie. 2. Čítanie na pokračovanie vybraných kníh. 3. Čitateľská súťaž v rámci tried. 4. Rozprávkové popoludnia v ŠK. 5. Recitačná súťaž žiakov Povedz mi básničku. 6. Vypožičiavanie kníh žiakmi mladšieho školského veku do domáceho prostredia. 7. Vypožičiavanie kníh staršími žiakmi nižšieho stredného vzdelávania a bežnými používateľmi z obce.
Fotogaléria
Názov podujatia
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením

Miesto konania / kraj
Lenartov / Bardejov

Termín konania
01.06.2017 - 21.05.2018

Popis projektu

Hurááá! Vybrali sme sa do Osmijankovej literárnej záhrady, zasiali semienka čitateľskej gramotnosti a starali sa, aby vyrástli do kvetu. Prečítali sme mnoho zaujímavých kníh, napísali a porozprávali veľa príbehov, vytvorili čitateľské denníky, nakreslili obrázky plné kvetov, hmyzu, zvierat, veselých detí i rozprávkových bytostí. S nadšením sme vyrábali záložky do kníh, prepisovali tlačený text, dopĺňali slová do viet, dramatizovali rozprávky, recitovali básničky, vytvárali plagáty, lepili a zoraďovali obrázky, dopĺňali slová do maľovaného čítania, tvorili puzzle z farebného obrázka,  zasadili kvietky, nakŕmili vtáčiky v školskej záhrade, ktoré v jari počúvali naše čítanie v prírode. Vypožičiavali sme si knihy zo školskej knižnice a čítali sme mladším súrodencom doma. Osmijanko nám samozrejme vždy pomáhal a dobre poradil. Bol náš verný čitateľský kamarát a sprievodca knihami. Naša literárna záhrada teda rozkvitla a priniesla nám ovocie, ktorému sa veľmi tešíme.

Názov prímateľa
Obec Lenartov

Celkový rozpočet:
1 579,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €