Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vranovské knihodni 2023

Krátky opis
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na komiksový workshop a zároveň aj na vyhodnotenie súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2023 o 9.00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.12.2023

Popis projektu
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú na komiksový workshop a zároveň aj na vyhodnotenie súťaže Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2023 o 9.00 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou s hodnotiteľom komiksových prác doc. PhDr. Petrom Karpinským, PhD.
Peter KARPINSKÝ sa narodil 3. novembra 1971 v Gelnici. Maturoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1990 – 1995). Od roku 1995 pôsobí ak vysokoškolský pedagóg a zároveň vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity. Okrem písania umeleckej literatúry a odborných prác sa ako lektor a porotca v súťažiach venuje začínajúcim autorom, píše recenzie - predovšetkým z oblasti literatúry pre deti. Žije v Spišskej Novej Vsi.
Podujatie z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia?__cft__[0]=AZUr0QBFvfxzqzLYYWTx3NgJrw3R-RZOQeLm97srajoyDcGmREmojSbZF-Ft7CQyI2aPbJr2qs2Wn15LANm7mjGrtjaNsgFS_B7utl6L5-Y_IWPTudW_gk9DZWXjKpb7i7lyzeYRjt9jQg9RUiPxLgRPwjlM2Nf0sFFPR_S0xo_Q_mv_3ZuLeU5LtEXvRUOtvyY&__tn__=-]K-R" role="link" tabindex="0" style="color: var(--accent); cursor: pointer; outline: none; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; list-style: none; margin: 0px; text-align: inherit; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; touch-action: manipulation; display: inline; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia v rámci projektu Vranovské knihodni.
Názov prímateľa
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 780,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €