Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

SANCTA CAECILIA VIII

Krátky opis
Už ôsmy rok oživujeme tradíciu koncertu vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov sv. Cecílii súborom starej hudby MUSICA AETERNA pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, zboru VOX AETERNA so zbormajsterkou Zuzanou Buchovou Holičkovou a sólistami Lenkou Máčikovou, soprán a Matúšom Šimkom, tenor v Refektári Piaristického gymnázia o 18:00. V tomto roku zaznie oslavná kantáta Georga Friedricha Händla Óda na deň sv. Cecílie, HWV 76.
Fotogaléria
Názov podujatia
SANCTA CAECILIA VIII

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
19.11.2023

Popis projektu

SANCTA CAECILIA VIII

 

TRENČÍN, refektár Piaristického gymnázia

19. november 2023 o 18:00

 

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Óda na deň sv. Cecílie, kantáta HWV 76

 

Ouverture

Menuet I

Menuet II

 Recitative From harmony, from heav´nly (tonor solo)

1. Accompagnato When nature underneth a heap (tenor solo)

2. Chorus From harmony, from heav´nly harmony

3. Air What passion cannot music raise and quell?? (soprán solo)

4. Air and Chorus The trumpet´s loud clangour (teor solo a zbor)

5. La Marche

6.  Air  The soft somplaining flute (soprán solo)

7.  Air Sharp violins proclaim (tenor sólo)

8.  Air But oh!  what art can teach (soprán solo)

9. Air Orpheus could lead the savage race (soprán solo)

10. Accompagnato But bright Cecilia rais´d the wonder High´r (soprán solo)

 12. Solo and Chorus As from the pow´r of sacred Lays (soprán solo a zbor)

 

MUSICA AETERNA

Umelecký vedúci Peter Zajíček

VOX AETERNA

Zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková

Sólisti:

Lenka Máčiková soprán

Matúš Šimko tenor

 

Kantátu Óda na deň sv. Cecílie (HWV 76) zložil Georg Friedrich Händel v roku 1739 na oslavu patrónky hudby a hudobníkov svätej Cecílie - jednej z najznámejších mučeníčok rannej cirkvi – premiéra ktorej sa uskutočnila v divadla v Lincoln´s Inn Fields v Londýne, v deň jej sviatku 22. novembra 1739. Skomponoval ju len za 9 dní a stala sa hneď mimoriadne populárnou. Text kantáty Händlom zhudobnenej básne Johna Drydena, napísanej v roku 1687, je založený na pytagorejskej teórii harmonia mundi, ktorá spája pohyb a pôvod nebeských telies s hudbou, ako motorom vesmíru. Už úvodný zbor je jasnou a radostnou oslavou sily hudby, Händlove hudobné linky vyvierajú ako večná, hojná a nezastaviteľná sila – sila tak zásadná, že ju nikdy nemožno utlmiť, alebo ovládať. Úvodné slová „From harmony...“ sú vhodne zabalené do toho najzmyselnejšieho a najmajestátnejšieho harmonického prejavu. Jubal, Orfeus, sv. Cecília, hudba sfér, posledný súd – to všetko sú ingrediencie v bohatej zmesi klasických kresťanských obrazov Drydenovej básne a jedinečnej Händlovej hudby.

 

Podujatie v verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby v Trenčíne.

Názov prímateľa
Musica aeterna

Celkový rozpočet:
23 500,00 €

Výška podpory:
20 000,00 €