Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií

Krátky opis
Kniha myšlienkovo naväzuje na viaceré prúdy staršieho aj novšieho európskeho, sčasti aj ázijského myslenia. Z formálneho hľadiska sa kniha pokúša rúcať hranice medzi tradičnými literárnymi žánrami, keď sa v nej preplietajú prvky analytickej eseje, polemickej reflexie, umeleckej poézie aj prózy. Kniha má ambíciu osloviť širšiu verejnosť, no najskôr môže zaujať ľudí, ktorí sa či už profesionálne alebo inak zaujímajú o filozofické, duchovné a estetické otázky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia knihy Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
31.05.2018 - 31.05.2019

Popis projektu

Iné výstupy (ak sú súčasťou projektu, napr. uvedenie úryvku z knihy počas tvorby pred jej vydaním):  Úryvok v literárnom časopise, uverejnenie recenzie v časopise Knižná revue. 

 Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti „Dokumenty“): V každej knihe na frontispice je uverejnené logo FPU s textom Realizované s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
HRONKA

Celkový rozpočet:
5 061,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €