Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Milan Špak: Osamelé cédre

Krátky opis
Zámerom knihy Osamelé cédre je priblížiť čitateľovi život a tvorbu troch umelcov: L. Mednyánzkeho, T. K. Csontváryho a B. Reyneka. Na ich životnom zápase a úsilí o autentickosť nielen v umení, ale aj v bytí chce poukázať na hodnoty, ktoré nie sú limitované časopriestorovým horizontom. Kniha môže osloviť umelcov, študentov a ctiteľov umenia z laickej verejnosti, študentov filozofie, náboženstva, environmentalistiky či komparatívnej religionistiky a poézie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia knihy Milan Špak: Osamelé cédre

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
31.05.2018 - 31.05.2019

Popis projektu

Iné výstupy (ak sú súčasťou projektu, napr. uvedenie úryvku z knihy počas tvorby pred jej vydaním):  Úryvok v literárnom časopise, uverejnenie recenzie v časopise Knižná revue.

Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti „Dokumenty“): V každej knihe na frontispice je uverejnené logo FPU s textom Realizované s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
HRONKA

Celkový rozpočet:
3 636,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €