Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hudba u Fullu 2023

Krátky opis
Cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu bude pokračovať netradične v Kostole Povýšenia Sv. Kríža organovým recitálom sólistky Ľvovskej filharmónie, pani Oľgy Strileckej.
Fotogaléria
Názov podujatia
Organový recitál Oľgy Strileckej v rámci projektu Hudba u Fullu 2023

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
12.11.2023

Popis projektu

Cyklus komorných koncertov Hudba u Fullu bude pokračovať netradične v Kostole Povýšenia Sv. Kríža organovým recitálom sólistky Ľvovskej filharmónie, pani Oľgy Strileckej.

V pestrom programe, zostavenom z duchovnej hudby skladateľov 18., 19., 20. a 21. storočia ukrajinská organistka uvedie diela Johanna Sebastiana Bacha, Arvo Pärta, Louisa Marchanda, Pēterisa Vasksa, Petra Machajdíka a svojho krajana Sergiia Leontieva.   
 
Oľga Strilecka vyštudovala hru na klavír a dirigovanie na Ľvovskej národnej hudobnej akadémii pomenovanej po Mykolovi Lysenkovi (Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка).

V roku 2012 sa zúčastnila metodických kurzov barokovej hudby vo Varšave, kde sa začala zaujímať o hru na organe. Je sólistkou Ľvovského múzea dejín náboženstva, ako aj Ľvovskej filharmónie.

Oľga Strilecka sa pravidelne zúčastňuje hudobných festivalov na Ukrajine ako organistka a klaviristka. Účinkovala aj v Poľsku, Lotyšsku, Číne a Hong Kongu. V hudobnom repertoári uprednostňuje barokovú a súčasnú hudbu.

Projekt Hudba u Fullu 2023 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Organový recitál Oľgy Strileckej v Kostole Povýšenia Sv. Kríža sa realizuje v aj vďaka spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity a Spoločnosťou Ježišovou.  

Názov prímateľa
Simach Art

Celkový rozpočet:
5 535,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €