Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AMFO Trenčianskeho kraja – 22. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie

Krátky opis
Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je určená deťom, mládeži a dospelým. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.
Fotogaléria
Názov podujatia
AMFO Trenčianskeho kraja 2018 – výstava z 22. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
31.05.2018 - 02.07.2018

Popis projektu

AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov a občanov, jednotlivcov a členov fotoklubov.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať výsledky tvorby fotoamatérov a fotoklubov v príslušnom roku a upriamiť pozornosť na ich hodnoty a vysokú umeleckú a technickú úroveň.

Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie i technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby a je jedinečnou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby v rámci kraja. Vytvára priestor na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Súťaž nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená.

AMFO Trenčianskeho kraja 2018 – výstava z 22. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie sa uskutoční vo výstavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja od 31. mája do 2. júla 2018. Cieľom verejnej prezentácie súťažných prác na výstave je motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. V rámci podujatia budeme realizovať vzdelávaciu časť – odborný seminár, ktorý prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a podpore umelecko-odborného rastu amatérskych tvorcov, k odovzdávaniu skúseností či už v oblasti umeleckej tvorby, alebo v oblasti procesu technického spracovania jednotlivých fotografických diel.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
2 750,00 €

Výška podpory:
2 600,00 €