Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Landmarks

Krátky opis
Komentovaná prehliadka výstavy TEKTONIKÁ Michaela Šuranská kurátor: Adam Macko 18/10/23 – streda – 18:00 EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov Pozývame Vás na ukončenie výstavy Michaely Šuranskej - TEKTONIKÁ.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ukončenie výstavy TEKTONIKÁ / komentovaná prehliadka

Miesto konania / kraj
Spišský Hrhov / Levoča

Termín konania
18.10.2023

Popis projektu

Pozývame Vás na ukončenie výstavy Michaely Šuranskej - TEKTONIKÁ.


tektonika – vedecká geologická disciplína o deformitách zemského povrchu, ale aj vnútorná výstavba umeleckého diela či textu


Výstava vizuálnej umelkyne najmladšej generácie predstavuje aktuálne diela z dlhodobého autorského výskumu rozšíreného poľa maľby intermediálnymi postupmi. Charakteristická práca s prírodnými zemitými materiálmi a apropriovanými textúrami je dôsledkom záujmu o analytický vizuálny prepis vonkajšieho priestoru do umeleckých diel. Vlastný pohyb autorky v prírodných systémoch má povahu terénneho až archeologického zberu materiálov, ktoré umožňujú záznam vrstiev do foriem nie ako maliarskych plôch, ale otvorených site-specific prostredí – tzv. tektoniká. V priznaní priestorových štruktúr celtovín, textilov, zemín vytvára aktualizované obsahové sedimenty, medzipriestory pôvodného a syntetizovaného ekosystému. Takto komponovaný objekt má potenciál nie len kultúrneho, ale aj kultového artefaktu. Individuálne prostredia zjednotené v inštalačnej komunikácii pretvárajú white-cube priestor na novú antropologickú formu krajiny, novú pamäť miesta a jeho transformácie.
Podujatie je pokračovaním dramaturgickej koncepcie reflektujúcej 30 rokov samostatnej slovenskej spoločnosti. Ústredným motívom kyvadla (pendulum), ktorý vyjadruje pohyb medzi pólmi, tematizuje stav verejného diškurzu, opakujúcu sa polarizáciu sociálnych, kultúrnych či politických vzorcov. Daná výstava sa venujú vybraným formám dichotómie – prírodne vs. syntetizujúce. V línií kritickej teórie a inštitucionálnej fragmentácie sú navrhované formáty otvorené a hybridné.
Podujatie z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Michaela Šuranská (*1993) je absolventkou doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.). Je kurátorkou Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici, autorkou projektu Kláštor Opening a koordinátorkou Schemnitz Gallery v Banskej Štiavnici. V tvorbe sa venuje expandovanému poľu maľby, jej priestorovému potenciálu a výskumným možnostiam. Participovala na domácich a zahraničných individuálnych a kolektívnych výstavách. V roku 2023 získala 2. miesto v súťaži Maľba roka Nadácie VUB 2023. Bola tiež finalistkou ceny Strabag Art Award (2022).


Názov prímateľa
Michaela Šuranská

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
3 480,00 €