Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenská hudba vo Viedni

Krátky opis
Projekt je zameraný na prezentáciu a šírenie slovenskej súčasnej vážnej hudby a interpretačného umenia. Projekt zahŕňa 1 vystúpenie súboru Quasars Ensemble v rámci celoročného cyklu Arnold Schönberg Centre vo Viedni. Súbor popri významnej skladbe A. Schönberga - Komornej symfónie č. 1 uvedie aj diela slovenských skladateľov - Sonatínu pre 11 nástrojov A. Albrechta a reakciu na ňu z pohľadu súčasného slovenského skladateľa I. Buffu s názvom Identity (komorná symfónia pre 11 nástrojov).
Fotogaléria
Názov podujatia
Koncert Quasars Ensemble (SK) v rámci koncertného cyklu v Arnold Schönberg Centre vo Viedni

Miesto konania
Rakúsko

Termín konania
29.05.2018

Popis projektu

Medzinárodný projekt Slovenská hudba vo Viednije zameraný na prezentáciu a šírenie slovenskej súčasnej vážnej hudby a interpretačného umenia. Projekt zahŕňa 1 vystúpenie súboru Quasars Ensemble  v rámci celoročného cyklu Arnold Schönberg Centre vo Viedni.

Najväčším prínosom projektu je oboznámenie rakúskeho publika so slovenskou historickou a súčasnou tvorbou v kontexte rakúskej hudby. Súbor vo svojej 10. jubilujúcej sezóne popri významnej skladbe A. Schönberga - Komornej symfónie č. 1 uvedie aj diela slovenských skladateľov - Sonatínu pre 11 nástrojov A. Albrechta a reakciu na ňu z pohľadu súčasného slovenského skladateľa I. Buffu s názvom Identity (komorná symfónia pre 11 nástrojov, premiérovaná na Pražskej jari 2017). Albrechtova Sonatína je prvým moderným dielom slovenskej vážnej hudby. Na jej prvých uvedeniach participovali hráči Viedenskej štátnej opery. Od autorovej smrti sa jeho diela nehrali nie len u nás, ale ani v zahraničí. Preto si projekt kladie za cieľ prinavrátiť výnimočné slovenské dielo späť na svetové pódiá a zasadiť ho do adekvátnych kontextov. Jedným z nich nesporne bude jeho súznenie so Schönbergovou Komornou symfóniou, nakoľko je Albrechtova Sonatína z roku 1925 jednou z prvých reakcií na koncept komornej symfónie na svete. Slávne hornové sóla Schönbergovho a Albrechtovho diela bude spolu s Quasars Ensemble interpretovať člen Viedenských filharmonikov a štátnej opery - prof. W. Vladar. Projekt sa uskutočni v spolupráci A. Schönberg Centre a OZ QUASARS. 

 

 

Názov prímateľa
QUASARS

Celkový rozpočet:
6 800,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €