Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Art Connected 2023

Krátky opis
Premietanie filmov s úvodným videom autora 13. októbra 2023, 20.00 hod
Fotogaléria
Názov podujatia
Projekcia filmov Uriela Orlowa / Sympózium Načúvanie rastlinám

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.10.2023

Popis projektu

Premietanie:
The Crown Against Mafavuke (Koruna proti Mafavukemu, 18 min., 2016 
Imbizo Ka Mafavuke / Mafavuke’s Tribunal (Tribunál proti Mafavukemu), 28 min., 2017
Learning from Artemisia (Učenie sa od Artemisie), 14 min., 2019


S úvodným videom od Uriela Orlowa.
Podujatie sa koná v angličtine.


Jadrom troch filmov prezentovaných v tomto programe sú liečivé rastliny a ich spätosť s históriou a politikou.


Film The Crown Against Mafavuke (Koruna proti Mafavukemu) (2016) je založený na juhoafrickom procese z roku 1940, v ktorom bol Mafavuke Ngcobo, tradičný bylinkár, obvinený miestnym bielym lekárskym zariadením z „netradičného správania“. Skúma ideologickú a komerčnú konfrontáciu medzi dvoma rozdielnymi, no vzájomne sa prelínajúcimi liečivými tradíciami a ich využívaním rastlín, pričom rozdiely medzi pohlaviami a rasami ďalej spochybňujú predstavy o čistote a pôvode.


Imbizo Ka Mafavuke (Tribunál proti Mafavukemu) (Mafavuke’s Tribunal, 2018) je pokračovaním, ktoré sleduje cestu Mafavukeho Ngcoba v čase a prechádza do súčasnosti, aby dohliadalo na prípravy ľudového tribunálu, kde sa tradiční liečitelia, aktivisti a právnici stretávajú, aby diskutovali o domorodých poznatkoch a súčasnej bioprospekcii západného farmaceutického priemyslu, pričom sa pýta, kto má prospech z toho, keď sa rastliny stanú liečivami, vzhľadom na viaceré nároky na vlastníctvo, prioritu, lokalitu a privlastnenie.


Learning from Artemisia (Učenie sa od Artemisie) (2019) sa sústreďuje na jedinú rastlinu, o ktorej sa preukázalo, že je účinná pri liečení a prevencii malárie. Možno ju jednoducho užívať ako infúziu, no neodporúča ju ako liečbu Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá podľa všetkého uprednostňuje farmaceutický priemysel a jeho globálny dosah. V spolupráci so ženským družstvom v Lumate, južne od Lubumbashi v Kongu, Uriel Orlow vysadil malú záhradu Artemisia afra v Lubumbashi.

Uriel Orlow je vizuálny umelec a pedagóg. Jeho dielo bolo prezentované na početných súhrnných medzinárodných výstavách, vrátane 54. Benátskeho bienále, Manifesty 9 a 12 v Genku a Palerme, a na bienále v Berlíne, Dakare, Kochi, Taipei, Šardžáhu, Moskve, Káthmandu, Guatemale a inde. Sólovo vystavoval v Castello di Rivoli, Kunsthalle Sankt Gallen, Kunsthalle Mainz, State of Concept v Aténach a inde. V roku 2023 získal Prix Meret Oppenheim, švajčiarsku grand prix za umenie. Medzi jeho monografické publikácie sa radia Conversing with Leaves(Archive Books), Soil Affinities (Shelter Press) a Theatrum Botanicum (Sternberg Press). Vyučuje na ZHdK, Univerzite umenia v Zürichu, Westminsterskej univerzite v Londýne a na Maumaus ISP v Lisabone. 


..............................................

Sympózium Načúvanie rastlinám v kurátorskej koncepcii Judit Angel a Lýdie Pribišovej, organizuje https://sk.tranzit.org/sk/kalendar" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">tranzit.sk v rámci podprogramu Art Connected 2023 a https://sk.tranzit.org/sk/kalendar" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Kunsthalle Bratislava v rámci programu A Plant.

Názov prímateľa
tranzit.sk

Celkový rozpočet:
6 800,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €