Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Art Connected 2023

Krátky opis
Načúvanie rastlinám / Sympózium 12 – 14. 10. 2023 / Bratislava Kurátorky: Judit Angel & Lýdia Pribišová Organizuje: tranzit.sk a Kunsthalle Bratislava
Fotogaléria
Názov podujatia
Načúvanie rastlinám / Sympózium

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
12.10.2023 - 14.10.2023

Popis projektu

Sympózium reaguje na nový fenomén v spoločenských a humanitných vedách, ako aj v súčasnom umení, ktorý spochybňuje vžité ponímanie rastlinstva. Kým staroveké domorodé kultúry vnímali rastliny ako živé, autonómne, aktívne bytosti, moderná doba a kolonializmus ich degradovali na obyčajných služobníkov záujmov ľudstva. V rámci súčasného „vegetačného obratu“ sa nedávno objavila iná, oslobodzujúca a kolaboratívna vízia rastlín, ktorá sa snaží rastliny rehabilitovať tým, že upriamuje pozornosť na ich komplexný význam mimo utilitárnej/inštrumentálnej sféry. Tento pohľad nabáda k novej etike vzťahov medzi človekom a rastlinami, ako aj k poznaniu, že naše prežitie v rámci ekosystému od nich závisí.

Popri feministických, queer a dekolonialistických štúdiách aj súčasné umenie a vizuálna kultúra zohrávajú dôležitú úlohu pri prehodnocovaní nášho vzťahu k rastlinstvu, pôde a ekosystémom. Najmä súčasní umelci*kyne prispeli k formovaniu nových koncepcií rastlín využívaním deobjektivizačných estetických stratégií, uchyľovaním sa k situovaným intersekcionálnym prístupom a sústredením sa na prepojenia medzi človekom a ostatným svetom ako smerodajným pre život na planéte. Umelci*kyne na tomto sympóziu zdôrazňujú pôsobenie človeka a rastliny ako symbiotického organizmu, ako aj význam domorodých poznatkov a starodávnych rituálov pri udržiavaní ekosystémov. Taktiež sa venujú liečivým rastlinám a ich prepleteniu s dejinami a politikou, podkopávajú stereotypy súvisiace so zakorenením/mobilitou rastlín, analyzujú kultúrne a politické návrhy okrasných kvetov a ich úlohu v mestskom záhradníčení. Prostredníctvom prednášky, workshopu, premietania, botanickej prechádzky a performance sa sympózium zameriava na prehodnotenie nášho vnímania rastlín a ich pôsobenia práve v čase, keď sa nachádzanie nových spôsobov spolužitia stáva pre životné prostredie kľúčovým.

PROGRAM

Štvrtok, 12. 10. 2023
.................................
17:00 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Daisies (Stávanie sa záhradou / rastlinou / transplantáciou) /SK/, (Daisies (Becoming a garden/ a plant/ a transplant)), performancia, Jana Zatvarnická a Zuzana Žabková, park Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vstup z Kalinčiakovej ulice


Piatok, 13. 10. 2023
................................
16:30 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Štúdie zakoreňovania #1 /ENG/, workshop s Danielou Brasil, tranzit
18:45 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Kultúrne a politické projekcie okrasných rastlín /CZ/, prednáška, Barbora Lungová, tranzit
20:00 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Projekcia filmov /ENG/, Uriel Orlow, tranzit


Sobota, 14.10.2023
...............................
10:00 – 12:30 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Štúdie zakoreňovania #2/ENG/, prechádzka v Botanickej záhrade s Danielou Brasil
14:00 – 16:30 https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">Riečna ceremónia /CZ/, performancia Lucie Králíkovej, Karloveská zátoka, miesto stretnutia: Mark Twain

Registrácia na Riečnu ceremóniu: lydia.pribisova@kunsthallebratislava.sk, ivana.tranzit@gmail.com 


..............................................

Sympózium Načúvanie rastlinám organizuje https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_self" style="color: rgb(202, 15, 254);">tranzit.sk v rámci podprogramu Art Connected 2023 a https://sk.tranzit.org/sk/projekty/0/2023-10-12/daisies-stavanie-sa-zahradou-rastlinou-transplantaciou-sympozium-nacuvanie-rastlinam" target="_blank" rel="external" style="color: rgb(202, 15, 254);">Kunsthalle Bratislava v rámci programu A Plant

Názov prímateľa
tranzit.sk

Celkový rozpočet:
6 800,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €