Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2023 - 43.ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Cieľom projektu je udržať kontinuity koncertného života, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby a umeleckých výsledkov dosiahnutých v oblasti profesionálneho hudobného umenia. Tretím hosťom Hudobnej jesene bude kvinteto Ad Libitum v zložení Katalin V á m o s i (spev), Anna R o v ó (husle), Peter K a z á n (klarinet), Ramóna R á d li (violončelo) a Beáta Eszter G i n c s a i (klavír).
Fotogaléria
Názov podujatia
AD LIBITUM

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
17.10.2023

Popis projektu

Vo vokálno-inštrumentálnom súbore Ad Libitum účinkujú  umelci zo Slovenska ako i z  Maďarska, napospol  absolventi Univerzity Ferenca Liszta v Budapešti a v súčasnosti už profesionálni hudobníci, členovia budapeštianskych a bratislavských hudobných telies a inštitúcií, ktorých spojil hlboký záujem o komornú hudbu. Ich ambíciou je využiť hráčsky a umelecký potenciál jednotlivých členov v skladbách variabilného obsadenia od dua až po kvinteto. Interpretačným ťažiskom súboru je hudba  majstrov klasicizmu a romantizmu doplnená o diela baroka a široký výber z tvorby  20. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu súčasných maďarských, slovenských a českých skladateľov. Zo slovenskej resp. českej skladateľskej tvorby  najčastejšie siahajú po skladbách Milana Nováka, Ľuboša Bernátha resp. Antonína Tučapského . 


PROGRAM:

1/ Franz Schubert:Totus in corede lanqueo pre soprán, husle, klarinet, violončelo a klavír (Upravil M. Novák)

 

2/ Franz Schubert: Auf dem Strom pre soprán, violončelo a klavír

 

3/ Béla Bartók: Tanec sviniara z Üröghu pre husle, klarinet, violončelo a klavír

 

4/ Giuseppe Verdi: La Vergine degli Angeli ária z opery Sila osudu pre soprán, husle, klarinet, violončelo a klavír                         (Upravil Ľ. Bernáth)

 

5/ Sergej Rachmaninov: Vokalíza pre husle, klarinet, violončelo a klavír (Upravil Ľ. Bernáth)

 

6/ Milan Novák: Tanček po slovensky pre  husle, klarinet, violončelo a klavír

 

7/ Ľuboš Bernáth: hĺbka / Mélység/ piesňový cyklus na básne S. Gála  pre soprán, husle, klarinet, violončelo a klavír

                                               - Len jedno znamenie

                                               - Májové vlnenie

                                               - Hĺbka           

 

8/ Alexander Arutiunian: Suita pre husle, klarinet a klavír

                                               I. Introdukcion

                                               II. Scherzo

                                               III. Dialog

                                               IV. Final

 

9/ Jessica Sanches: The Prayer  pre  soprán, husle, violončelo a klavír 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
9 300,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €