Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Rozšírenie a modernizácia prírodovednej expozície

Krátky opis
V rozšírenej a modernizovanej prírodovednej expozície sú realizované komentované prehliadky a objektové vyučovanie na rôzne prírodovedné a environmentálne témy v rámci stálej ponuky pre školy aj príležitostných prírodovedných výstav a environmentálnych dní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Komentované prehliadky a objektové vyučovanie

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
19.10.2023 - 31.12.2023

Popis projektu

Cieľom projektu Rozšírenie a modernizácia prírodovednej expozície je využiť bohatý zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom z oblasti geológie, mineralógie a paleontológie. Prostredníctvom novej časti prírodovednej expozície zameranej na geológiu prezentujeme geologickú pestrosť regiónu východného Slovenska.  Predstavujeme zaujímavé a vzácne minerály, horniny a paleontologické nálezy zo zbernej oblasti múzea,  ale aj z iných lokalít východného Slovenska. Geologická časť expozície tak spolu s už existujúcou prírodovednou expozíciou podávajú komplexnejší pohľad na prírodné a geologické pomery severovýchodného Slovenska. Druhou časťou projektu je modernizácia prírodovednej expozície, ktorá ponúka návštevníkom pomerne ucelený pohľad na faunu regiónu Horný Zemplín. Vystavenými exponátmi sú predovšetkým dermoplastické preparáty stavovcov (najmä zástupcovia triedy  vtákov a cicavcov). V rámci modernizácie bola inštalovaná audiovizuálna technika – ozvučenie,  veľkoplošný televízor a pripojenie na internet.

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
7 200,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €