Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

SLOVO A OBRAZ

Krátky opis
Publikácia je spoločná monografia Rudolfa Filu a Miroslava Petříčka (maliara a filozofa). Ide síce o druhé vydanie, ale prvé vydanie je beznádejné rozobrané. Zásadný rozdiel medzi prvým a druhým vydaním je ten, že pokiaľ v prvom boli Filove premaľby použité skôr ako ilustrácie, v druhom vydaní by mali byť reprodukované v mierke 1 : 1. Kniha vyjde v kvalitnejšej úprave - pevnej väzbe a s prebalom.
Fotogaléria
Názov podujatia
SLOVO A OBRAZ

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.05.2018 - 20.02.2019

Popis projektu

Tento projekt vznikol ako spolupráca dvoch odlišne zameraných autorov.

Prvým je filozof Miroslav Petříček, ktorý napísal 21 filozofických esejí. Jedna časť z nich interpretuje najvýznamnejšie filozofické obrazy ako napríklad Herakleitov blesk, Zenónove apórie, Platónovu jaskyňu, Aristotelov džbán alebo Augustínov čas. Druhá časť zase predstavuje originálne interpretácie slávnych výrokov známych filozofov, ako napríklad Kanta alebo Hegela, a tretia časť sa pokúša zrozumiteľným spôsobom priblížiť kľúčové problémy moderného a súčasného filozofického myslenia. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tieto texty sú určené len pre znalcov filozofického myslenia, ale opak je pravdou. Profesionálni filozofi ocenia predovšetkým spôsob písania, autorovu erudíciu a schopnosť prostredníctvom obrazov vysvetliť význam základných pojmov, tém a problémov filozofického myslenia. Laici zase ocenia to, že táto kniha im zrozumiteľným a pútavým spôsobom priblíži to, čím sa filozofi zaoberali a zaoberajú. Bez zveličovania možno konštatovať, že tieto texty predstavujú eseje, ktoré sú zaujímavé nielen obsahom, ale aj literárnou kvalitou.

Druhým autorom je výtvarný umelec Rudolf Fila, ktorý sa sebe vlastným spôsobom pokúsil jazykom výtvarného umenia interpretovať tieto filozofické eseje. Vznikla séria obrazov, ktoré na jednej strane korešpondujú s filozofickými textami a na druhej si udržiavajú vysokú mieru umeleckej autonómie. Preto ich nemožno považovať za púhe ilustrácie, výlučne podriadené text. Skôr sú to originálne umelecké diela, a to, čo ich spája s textami, sú spoločné iba témy, reakcia na spoločné problémy.

Garantom projektu je prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. a garantom je preto, lebo tento pozorne sledoval tento projekt od začiatku a pozitívne ho hodnotil.

Názov prímateľa
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Celkový rozpočet:
11 695,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €