Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výstavný program Galérie Čin Čin na rok 2023

Krátky opis
ErikPánči: Prečo nespievať Séria 27 malieb, v ktorých autor vedie intenzívny dialóg s krajinou a tradíciami krajinomaľby.
Fotogaléria
Názov podujatia
ErikPánči: Prečo nespievať

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
03.10.2023 - 27.10.2023

Popis projektu

Autor skúma hypotézu  “Jednoelektrónového vesmíru” postaveného na základoch Lagrangeovej mechaniky jednorozmerného prostredia. Nesnaží sa zachytiť odraz sveta, ale vytvoriť dielo, ktoré by svet tvorilo.  Vytvára maľbu, ktorá v rovnaký okamih vytvára autora. Odovzdanie sa týmto myšlienkam zakladá na viere v existenciu supersymetrie a fyzikálnej nemožnosti toho, že akcia ktorú pozorujeme ako dej okolo seba sa nemohla a nemôže uskutočniť inými spôsobmi, pretože všetky ostatné možnosti existencie pozorovaného sveta sa navzájom anihilujú. 

Názov prímateľa
Galéria Čin Čin

Celkový rozpočet:
15 004,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €