Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút-I. etapa

Krátky opis
Archeológ múzea A. Botoš v prednáške s názvom „Stál na Kurinci v polohe Barát kút (Mníchova studňa) stredoveký kláštor ?“ predstaví výsledky archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút (Mníchova studňa). V sondách sa preukázalo osídlenie z doby laténskej, z doby rímskej, zo včasného stredoveku, ako aj z vrcholného a neskorého stredoveku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Stál na Kurinci v polohe Barát kút (Mníchova studňa) stredoveký kláštor ? Prednáška.

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
10.10.2023

Popis projektu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš dňa 19. októbra (štvrtok) 2023 o 16:00 hodine vo svojej prednáške s názvom „Stál na Kurinci v polohe Barát kút (Mníchova studňa) stredoveký kláštor ?“ predstaví výsledky  archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút (Mníchova studňa). Archeologický výskum bol realizovaný v júni 2023.

V jednotlivých sondách sa nám podarilo preukázať polykultúrne osídlenie z mladšej dobe železnej – z doby laténskej Keltmi (cca  z 2. – 3. storočia pred Kr.), z  doby rímskej ( cca z 3. -4. storočia.), z  včasného stredoveku (cca 8./9. – 11. storočia),  ako aj  z  vrcholného a neskorého stredoveku ( z 13. – 15. storočia). 

  Archeologická lokalita Barát kút bola mimoriadne vhodným miestom na osídlenie vďaka prírodnému zdroju vody – prameňu. Nad prameňom je z lomových kameňov vybudovaný  kupolovitý prístrešok, ktorý bol zhotovený niekedy v období 2. polovice 19. storočia. Lokalita Barát kút bola v tomto období vyhľadávaným cieľom vychádzok a piknikov  meštianskej society Rimavskej Soboty. Motiváciou pomenovania lokality Barát kút – Mníchova studňa bol práve tento prameň.

Staršia literatúra lokalizuje do tejto polohy  zaniknutý kláštor rádu Štefanitov alebo Johanitov. O existencii rytierskeho špitálnického rádu v Rimavskej Sobote, ani v jeho bezprostrednom okolí, však neexistujú žiadne písomné záznamy.

Predpokladáme, že v lokalite Kurinec – Barát kút bola situovaná grangia (z latinského slova grangia – sýpka), t. j. samostatný hospodársky dvor (majer) mimo vlastného areálu kláštora. Grangia v lokalite Barát kút s najväčšou pravdepodobnosťou prináležala  k benediktínskemu kláštoru v Rimavských Janovciach. Grangie  zabezpečovali hospodársky chod kláštora.

 Archeologicky výskum z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.  

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
2 814,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €