Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajina Podzemia

Krátky opis
Nová výstava maliarky Lucii Oleňovej, sa nazýva Krajina Podzemia. Pozostáva zo série veľkoformátových olejomalieb a akvarelov zachytávajúcich slovenské jaskyne, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Diela vznikli počas umeleckého výskumného pobytu v environmente jaskýň a krajinnej oblasti Slovenského Krasu. Vizuálne reflektujú súčasný stav krajiny a upozorňujú na jej krehkosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRAJINA PODZEMIA

Miesto konania / kraj
Moravany nad Váhom / Piešťany

Termín konania
14.10.2023 - 12.11.2023

Popis projektu

Nová výstava maliarky Lucii Oleňovej, sa nazýva Krajina Podzemia. Pozostáva zo série veľkoformátových olejomalieb a akvarelov zachytávajúcich slovenské jaskyne, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Diela vznikli počas umeleckého výskumného pobytu v environmente jaskýň a krajinnej oblasti Slovenského Krasu. Vizuálne reflektujú súčasný stav krajiny a upozorňujú na jej krehkosť.

„Väčšinu môjho tvorivého programu v posledných rokoch tvorila krajinomaľba. Počas maľovania v plenéri mi viac krát napadlo, že by mohlo byť zaujímavé maľovať nielen jej povrch ale aj podzemnú scenériu. Jaskyne vnímam ako výnimočné prepojenie estetickej a environmentálnej hodnoty, ktorú máme na Slovensku. Postupne som začala skúmať, ktoré krasové útvary sú na území Slovenska zo speleologického hľadiska najunikátnejšie a tak som sa dostala k užšiemu výberu jaskýň, ktoré som sa rozhodla umelecky spracovať. Krajina podzemia je zatiaľ môj najväčší a najzložitejší projekt. “ hovorí Lucia

Postupnou analýzou prírodných vzoriek a štruktúr jaskynnej výzdoby, vytvorila Lucia Oleňová iluzívne maľby na plátno s abstraktným rastrom. Časové vrstvenie rôznorodých útvarov kvapľovej výzdoby, vodou vypreparovaných skalných útvarov, či mohutných podzemných siení v maľbách symbolizujú kumulované redšie plochy olejových farieb. Dôvodom je zachytenie pramienkov stekajúcej vody, ako základného stavebného prvku, ktorý kreuje kvapľovú výzdobu.

„Olej ako médium som si vybrala na základe mojich skúseností z predchádzajúcich projektov. Presne som vedela ako namiešaním vhodnej konzistencie farby s vrstvením docielim štruktúry sintrových útvarov. Jaskynné prostredia som intenzívne vnímala aj cez farebné spektrum. V maľbách prevládajú najmä teplé odtiene medenej a okrovej farby v kombinácii s bielou. Na záver som sa rozhodla na všetky maľby naniesť výraznú vrstvu lesklého laku, aby som podporila plastickosť a živosť malieb. Na menších formátoch som pracovala bezprostredne po vyjdení z jaskýň v ich blízkosti, štúdie ceruzkou som maľovala priamo v prostredí jaskýň a veľkoformátové maľby som z praktických dôvodov tvorila až v ateliéri. V procese tvorby som špeciálnu pozornosť venovala Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Aragonit, ktorý vzniká z oxidu uhličitého v nej vytvára „železné kvety“, ktoré sú na svete len na štyroch miestach. Každá z jaskýň mala však svoje špecifické čaro. Dobšinská ľadová jaskyňa ma zaujala neustále sa meniacou  efemérnou ľadovou výzdobou.  Krásnohorská jaskyňa zase prirodzene surovou a neupravenou krásou  spolu s jedným z najväčších stalagnátov na svete. Výnimočná bola i bohatosť a rôznorodosť tvarov v Jasovskej jaskyni. Unikátnym zážitkom bol pre mňa priechod snovou sintrovou výzdobou Gombaseckej jaskyne len v sprievode jaskyniara.  Spracovala som aj náš najväčší jaskynný komplex Domica, ktorého monumentálnosť pôsobila skoro až sakrálnym dojmom.

Vplyvom globálneho otepľovania, mnohé z jaskýň strácajú svoju niekdajšiu podobu. Najvýraznejšie je to viditeľné pri ľadových jaskyniach, kde dokonca hrozí postupný zánik ich prirodzenej výzdoby. Viaceré miesta v jaskyniach sú suché bez riečok a jazierok. Dôvodom je rastúce sucho ale aj odlesňovanie krajiny. Krasové jaskyne sú úzko späté s kolobehom vody v prírode a ich biotopy sú zásadne ovplyvnené vonkajším prostredím, ktoré je mimoriadne citlivé na akékoľvek zmeny. Súčasťou projektu bolo zaznamenanie krehkého ekosystému jaskynného prostredia a upozornenie na potrebu jeho ochrany.

Súčasťou inštalácii sú aj audio stopy inšpirované jaskynným prostredím v spolupráci s hudobnou formáciou PRIE100R. „Práca na hudobnej zložke k výstave bola veľmi zaujímavá. Mimo návštev samotných jaskýň som strávil veľa času aj priamo v Luciiných ateliéroch a sledoval proces vytvárania malieb. Skladateľsky som sa snažil o abstraktnejšie ambientné plochy odkazujúce na prirodzenú ozvenu jaskýň ako aj ich postupne vysychajúci environment. Veľa som pracoval aj s rôznymi druhmi šumu a skúmal ich efekt na atmosféru malieb. Zvuky, ktoré som zvolil ako ústredne sú miestami disharmonické s rozkolísanou intonáciou.

Výstava Krajina podzemia sa koná v Kaštieli Moravany nad Váhom. Priestor kaštieľu vniesol do výstavy možnosti pre kreatívnejšiu inštaláciu diel. Diela sú rozdelené v miestnostiach podľa konkrétnych jaskýň. Na výstave sa budú dať vidieť aj plenérové akvarely jaskýň, ktoré poslúžili ako základ k maľbám.

K výstave vznikla séria grafík pod odborným vedením Zuzany Sabovej, ktoré poslúžia ako podpora pre Kaštieľ Moravy nad Váhom.

Projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Lucia Olenova

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
4 640,00 €