Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

MOJE MIKRO A MAKROSVETY (OD SVETLA KU SKLU / OD FARBY K ŠPERKU)

Krátky opis
1.Stolové súpravy váz, mís a misiek, vyrobené z hutného skla (Sklárna AG Svoboda, Karlov, Morava). 2.Šperky teflónované, kombinované so striebrom a sklom, šperky z dreva, prerezávané, vypĺňané farebnou sklenenou drťou. Diela boli inšpirované chemickými látkami, ktoré si ľudské telo vytvára alebo ním prechádzajú a ktoré vo vykryštalizovanej podobe vedci zachytili pod mikroskopom. 3.Grafiky inšpirované týmito vedeckými fotografiami. 4.Fotodokumentácia postupu dizajnérskej a sklárskej tvorby.
Fotogaléria
Názov podujatia
OD SVETLA KU SKLU / OD FARBY K ŠPERKU, Drahomír PRIHEL, Martina MINÁRIKOVÁ.

Miesto konania / kraj
Brezno / Brezno

Termín konania
18.04.2023 - 27.05.2023

Popis projektu

Podujatia v rámci výstavy, podporujúce návštevnosť: Vernisáž (20.4.2023), Noc múzeí a galérií (13.5.2023), V záhrade skla a šperku (20.5.2023) – výchovno-vzdelávacie podujatie pre rodiny s deťmi, Komentovaná prehliadka výstavy (27.5.2023), Finisáž výstavy (27.5.2023). 472 návštevníkov. Propagácia v médiách, katalóg, pozvánka, plagát (v podrobnej prílohe).Svoje štipendijné práce som vystavila na spoločnej výstave v Horehronskom múzeu – Meštiansky dom, Námestie gen. M. R. Štefánika 13 v Brezne spolu so sklárom, Akad. soch. D. Prihelom, kde každý z nás mal svoju samostatnú štipendijnú výstavu v samostatných miestnostiach. Kurátorom výstavy bol PhDr. Ľudovít Petránsky. Vernisáže dňa 20.4.23 sa zúčastnilo asi 70 návštevníkov, dernisáže dňa 27.5.23 sa zúčastnilo asi 40 návštevníkov. Celková účasť cca 500 návštevníkov. Spoločnú sme mali pozvánku a plagát. Každý sme mali samostatnú skladačku A3. Štipendijnú časť mojej výstavy predstavovalo 32 kusov hutného skla (súpravy misiek, mís a váz), 18 ks šperkov a výber 9 ks grafík. Navyše bola táto časť doplnená o fotodokumentáciu postupu dizajnérskej a sklárskej výroby. Spoločne s retrospektívou svojich starších projektov som dokopy vystavila 117 ks diel (z toho 50 šperkov) a vedeckých fotografií. Svoju prácu vrátane informácie o podpore FPU som uverejňovala na Facebooku, FPU bol propagovaný na pozvánke, plagáte aj v skladačke. Múzeum výstavu a podujatia propagovalo prostredníctvom RTVS, regionálneho týždenníka, Facebooku a webových stránok (viď prílohy). V budúcom roku 2024 bude projekt, vrátane propagácie FPU, prezentovaný v galériách: GV21, OBKASS, Vajnorská ul. Bratislava, Galéria Na Tehelnej, Zvolen, Gal. ENZO, Piešťany a v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci.

Názov prímateľa
Martina Mináriková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
6 798,00 €