Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárna kuchyňa

Krátky opis
Július Belan je známy slovenský autor rozprávok a príbehov pre deti. Na svojom konte má 11 kníh. Neustále pracuje na nových príbehoch a písanie pre detí berie ako poslanie. Svojimi knihami chce podporiť čítanie u detí, rozvíjať ich fantáziu a zároveň hravým spôsobom prináša aj potrebné poučenia do života detí. Jeho motto znie: ,,Nerozmýšľaj nad tým, ako vyhrať, ale ako neprehrať.“
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárna kuchyňa: Beseda so spisovateľom Júliusom Belanom

Miesto konania / kraj
Malacky / Malacky

Termín konania
04.10.2023

Popis projektu

Zámerom projektu je rozšíriť spektrum štandardných knižnično-informačných služieb, ktoré využívajú najmä naši pravidelní návštevníci. Stretnutia s osobnosťami, ktorých profesia je spojená s literárnou tvorbou, môžu podporiť prezentovanie knižnice smerom k širokej verejnosti a zvýšiť záujem o využívanie jej služieb a postupne aj k väčšiemu záujmu o knihy a čítanie.
Cieľom je vytvoriť priestor na stretnutie s literárnymi tvorcami, ponúknuť návštevníkom kvalitné kultúrne podujatia a podporiť záujem o knihy a literatúru. Pre niektorých návštevníkov je to prvý kontakt s knižnicou a jej špecifickým prostredím, alebo obnovenie tohto kontaktu a nadviazanie na predchádzajúce čitateľské aktivity.
Pri koncipovaní projektu vychádzame zo situácie, v ktorej sa nachádza súčasná spoločnosť a v ktorej dominuje postavenie digitálnych technológií voči tradičnému čítaniu a printovej forme informácií, zahŕňajúcich aj knižné texty. Z tohto kontextu vyplýva pokles návštevnosti knižníc a čitateľskej gramotnosti. Vzniká potreba do služieb knižníc zakomponovať aktivity nad rámec každodennej knižničnej praxe, ktoré priblížia a zatraktívnia činnosť knižnice širokému okruhu návštevníkov.
Tieto aktivity sú založené na živom kontakte čitateľ-spisovateľ, pri ktorom návštevníci majú jedinečnú možnosť bližšie spoznať osobnosť autora, aktívne sa zúčastniť na vzájomnom dialógu, ktorého súčasťou je i spätná väzba.
Stretnutia majú zväčša formu besied, ktoré sú v prípade hosťa-ilustrátora doplnené výtvarnou tvorivou dielňou. Projekt Literárna kuchyňa je predovšetkým  zameraná na rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti detí a mládeže

Názov prímateľa
Mestské centrum kultúry Malacky

Celkový rozpočet:
3 250,00 €

Výška podpory:
2 900,00 €