Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Košice Artist in Residence 2023

Krátky opis
​​​​Cieľom prednášky je upozorniť na environmentálnu krízu prostredníctvom diel umelcov akými sú napríklad Neri Oxman, Ágnes Dénes, Junko Chodos. Prezentácia sa bude pohrávať s myšlienkou - ako si v súčasnosti predstavujeme budúcnosť sveta.
Fotogaléria
Názov podujatia
Asztrid Csatlós - Nová vlna v environmentálnom umení

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
03.10.2023

Popis projektu

prednáška

3.10.2023, 10:00

Fakulta Umení TUKE, Poslucháreň W2, Watsonova 4, Košice​​


Cieľom prednášky je upozorniť na environmentálnu krízu prostredníctvom diel umelcov akými sú napríklad Neri Oxman, Ágnes Dénes, Junko Chodos. Prezentácia sa bude pohrávať s myšlienkou - ako si v súčasnosti predstavujeme budúcnosť sveta. Počas prednášky si

účastníci budú môcť načrtnúť jej možnú podobu a budú skúmať vplyv rôznych scenárov na každodenný život so zameraním na biologicky rozložiteľné materiály. Ako sa náš vzťah k nášmu životnému prostrediu v nasledujúcich rokoch zmení? S vývojom

technológií sa naša ekonomika rozrastá a súbežne sa s tým zmenšujú aj miesta prírodnej krajiny. Budeme držať krok s technologickým pokrokom, alebo nás situácia prinúti k zmene?


Asztrid Csatlós je maďarská umelkyňa, ktorá sa venuje prevažne maľbe. Vo svojej tvorbe sa zameriava na korelácie medzi výtvarným umením a prírodnými vedami, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou a na paralely fikcií a utópií. Jej diela sú často polyfónne, rada kombinuje interdisciplinárne tvorbu s klasickým maliarským myslením. V súčasnosti pracuje na sérii pod názvom A Sweet Smell of Putrefaction, na ktorej začala pracovať v roku 2023 a upozorňuje na fenomén Szegedu a špinavých ciest v okolí hraníc (utečenecká kríza, environmentálne zmeny, vzťahové systémy globalizácie).

Názov prímateľa
KAIR

Celkový rozpočet:
62 160,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €