Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Od analýzy k interpretácii 2023

Krátky opis
Prezentácia princípov a systému umeleckého výskumu na vysokých školách v Nórsku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Od analýzy k interpretácii 2023

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
02.10.2023

Popis projektu

Prednáška a prezentácia prof. Einara Røttingena z Griegovej akadémie v nórskom Bergene o systéme umeleckého výskumu, ktorý je vytvorený špeciálne pre interpretov, nielen pre muzikológov.

Často spomínaný umelecký výskum je jadrom štúdia na treťom stupni na umeleckých vysokých školách v zahraničí. A jadrom umeleckého výskumu je umelec a jeho umelecká činnosť, nijakým spôsobom teda nezasahuje do u nás nastavených kritérií, len vnáša pridanú hodnotu. Nejde o muzikologický ani umenovedný výskum, ale môže z neho čerpať.

Výstupy takto koncipovaného umeleckého výskumu presne objasňujú a systematicky zachytávajú zvolené interpretačné postupy, posun samotného interpreta vo vnímaní zadanej témy, konfrontáciu s danou problematikou z rôznych uhlov pohľadu počas štúdia, pri čítaní prameňov a počas vlastnej analýzy. Výsledkom sú závery, ktoré sú relevantné aj pre ďalších interpretov a budúcich absolventov odboru.


Erudovaný interpret a uznávaný umelec, prof. Einar Røttingen, sa podelí o svoje skúsenosti z podobnej transformácie štúdia, cez aké v rámci novej akreditácie prechádzajú aj naše študijné odbory. Spolupodieľal sa na vytváraní tohto nového konceptu výskumu v rámci hudobného umenia v Nórsku, ktorý je s naším systémom štúdia asi najviac kompatibilný a nijakým spôsobom neznižuje závažnosť a dôležitosť umeleckých výkonov a tvorby pedagógov a doktorandov, práve naopak, ešte viac na ne upriamuje pozornosť a preukázateľne ich stavia na úroveň výskumných a vývojových aktivít neumeleckých študijných odborov.

V rámci prednášky predostrie už overené možnosti a cesty, ako by sa v budúcnosti dali koncipovať písomné, resp. "neumelecké" časti dizertačných, prípadne už aj magisterských prác, a to na základe prezentácie konkrétnych projektov umeleckého výskumu.

Hlavná prednáška bude 2. októbra 2023 o 9:40 v Malej koncertnej sále na HTF. 

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €