Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičná a miestna kultúra Hontu

Krátky opis
Workshop zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo a kultúru bývania v regióne Hont na prelome 20. a 19. storočia.
Fotogaléria
Názov podujatia
TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
24.05.2018 - 26.05.2018

Popis projektu

Hontiansko.ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši a Matica Slovenská Vám ponúkajú možnosť zúčastniť sa na workshope TRADIČNÉ STAVITEĽSTVO. Konať sa bude na hrušovských lazoch, časť Jablonec, kde sa snúbi príroda s človekom a tradičnou kultúrou. Môžete získať cenné praktické aj teoretické skúsenosti z oblasti ľudového staviteľstva. Zameriame sa na:

Práce s hlinou – miešanie, miesenie, vymazúvanie špár, podláh a stien

Práce s kameňom – ručné štiepanie, opracovanie, murovanie

Práce s drevom – príprava na kresanie, značenie, hrubé kresanie, kresanie na presno, dlabanie

Pokrývanie trstinou – úprava trstinového snopu, priväzovanie na strechu, ubíjanie strechy

Účastníci, ktorí majú záujem sa zapojiť do dielní (v čase od 24. – 26. 5.) sa môžu registrovať do 23. mája,do 12.00 – zabezpečená strava a ubytovanie

Návštevníci (školy a iná laická verejnosť) sa môžu prísť pozrieť v čase od 24. – 25. 5. Od 10,00 – 13,00. Väčšie skupiny (nad 13os.) je potrebné nahlásiť do 22. 5.

Miesto konania: Hrušov - Jablonec - cca 3km od autobusovej zástavky (z pred obecného úradu). Budú zabezpečené smerovacie označenia (smer Lúčka)

Kontakt: Anna Brlošová (0907 098 099, hios.folklor@gmail.com)

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na popdoru umenia :)

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €