Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Koza zdochla

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nového programového čísla "Koza zdochla", jeho nácvik a doplnenie krojov z Kozároviec. Hlavné projektové aktivity budú príprava programového čísla/tvorba choreografie; 2 sústredenia: tanečná, spevácka a hudobná príprava detí a rozšírenie ich obzorov v danej oblasti a postavenie choreografie; doplnenie krojov a krojových súčiastok z danej oblasti.
Fotogaléria
Názov podujatia
vystúpenie DFS Hájenka s novou choreografiou

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.08.2018 - 30.04.2019

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie nového programového čísla "Koza zdochla", čiastkové ciele sú nácvik tanečnej a
hudobnej oblasti Kozárovce, nácvik nového programového čísla a doplnenie krojov z Kozároviec. Nácvik tanečných a
hudobných zručností oblasti Kozárovce a nácvik programového čísla bude predovšetkým realizovaný 2 sústredeniami v
Moravskom Svätom Jáne (na jeseň 2018 a na jar 2019). Aby mohlo byť programové číslo prezentované na javisku, je
potrebné doplniť depozitár o kroje z danej oblasti, teda z Kozároviec. Za celkový prínos pre umeleckú oblasť pokladáme
obohatenie repertoáru o nové programové číslo, ktoré bude nielen umelecky hodnotné, ale samozrejme bude obsahovať
piesne, tance a hry tradičnej ľudovej kultúry, čím budeme prispievať k jej šíreniu.

Názov prímateľa
Hájenka

Celkový rozpočet:
10 450,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €