Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica – centrum a okolie

Krátky opis
Slávnostné uvedenie do života novej publikácie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici od autora Ing. arch. Mareka Turošíka, ArtD. s názvom Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie. Publikácia je výstupom takmer rovnomenného projektu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu a zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slávnostné uvedenie do života knihy Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
23.09.2023

Popis projektu

Slávnostné uvedenie do života novej publikácie Architektonické pamiatky a pamätihodnosti mesta Považská Bystrica - centrum a podhradie sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré organizuje Mesto Považská Bystrica, v sobotu 23. septembra 2023 o 16:00 v priestoroch Domu kultúry v Považskej Bystrici. Súčasťou podujatia bude výstava o knihe, diskusia s autorom, autogramiáda a predaj novej publikácie verejnosti.

Názov prímateľa
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
4 352,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €