Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Malá princezná

Krátky opis
Malá princezná od Jána Uličianskeho patrí k najlepším dielam slovenskej literatúry pre deti. Pomocou dievčatka, ktoré sa práve chystá narodiť a hľadá si svoj domov, prináša autor na scénu archetypálne ženské postavy a odkrýva silu lásky, priateľstva a životných hodnôt. Po predstavení, premiére, KBT o.z. (Divadlo TUŠ), bude nasledovať beseda s autorom Jánom Uličianskym o nastolených témach a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou, tvorivá dielňa s ilustrátorkou, Evou Škandíkovou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Malá princezná / premiéra inscenácie / beseda / workshop

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
17.10.2023

Popis projektu

Práca s literatúrou v radoch detských čitateľov v súčasnom pretlaku elektronických sociálnych médií nie je jednoduchá. Cieľ vtiahnuť deti do sveta kníh, ktoré od nich vyžadujú nielen pasívne, ale najmä aktívne prijímanie obsahu daného diela, naráža na jednoduché, pasívne sledovanie elektronického obsahu či už v televízii, v tablete alebo na počítači. Občianske združenie KBT, pod ktorým funguje Divadlo TUŠ,  má s príťažlivými formami, hlavne prostriedkami bábkového divadla, propagovania a približovania literatúry detskému čitateľovi už skúsenosti - len v roku 2022 realizovalo hneď tri takéto projekty: Pán Nápad zachraňuje svet od spisovateľa Jána Uličianskeho, Mačky letia do Kanady od Jaroslavy Blažkovej či Dedko repku zasadil Márie Ďuríčkovej. Všetky projekty sa stretli s vynikajúcou odozvou zo strany základných škôl i samotných detí a tešia sa veľkej popularite. Našu činnosť považujeme za úspešnú pri hľadaní ciest pri získavaní nových detských čitateľov netradičnými formami.

Cieľom projektu Malá princezná je priblížiť citlivý príbeh hľadania bezpečia rôznymi podobami - literárnou, výtvarnou a dramatickou. Okrem naštudovania inscenácie a jej repríz, sú súčasťou projektu besedy so spisovateľom Jánom Uičianskym, vydavateľkou knihy Magdalénou Fazekašovou a ilustrátorkou Evou Škandíkovou. Detský divák tak spozná profesie, ktoré súvisia s knihou, ale aj divadelným spracovaním. Pri tvorbe inscenácie sme oslovili profesionálnych umelcov - bábkohercov a scénografov. 

Príbeh Malej Princeznej je modernou autorskou rozprávkou, dobrodružným príbehom, ale aj filozofickou úvahou o hodnotách života na našej planéte. Pred 13 rokmi, keď kniha vyšla prvýkrát, zaznamenala výrazný ohlas medzi odbornou i laickou verejnosťou. V roku 2023 vyšla reedícia knihy a občianske združenie KBT vytvorilo bábkovú inscenáciu, ktorá detskému divákovi odprezentuje krásu daného titulu. Režisérom bol samotný autor knihy, Ján Uličiansky, ktorý je okrem toho, že je renomovaný spisovateľ pre detského čitateľa, aj oceňovaný režisér. Prínos projektu teda bude pre recipienta o to hodnotenejší. 

Názov prímateľa
KBT

Celkový rozpočet:
10 527,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €