Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Košice Artist in Residence 2018

Krátky opis
Výstavný projekt gruzínskej umelkyne Tamar Nadiradze ilustruje stav dnešnej spoločnosti na pomedzí post-apokalyptickej grotesky. Námety vo svojich dielach čerpá zo skutočných príbehov, ktoré prostredníctvom vlastnej fantázie transformuje do surrealistických akvarelových kresieb a koláží. Vidíme ako mestský život, kultúra, politika, vzdelávanie, spoločenské správanie, ekológia, znečistenie, ľudské práva a ideológie sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tamar Nadiradze — Stories from the playground

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
23.05.2018 - 08.06.2018

Popis projektu

TAMAR NADIRADZE – STORIES FROM THE PLAYGROUND

Otvorenie výstavy: 23. 5. 2018 o 19.00 hod.
Miesto konania: VUNU Gallery, Hlavná 20, Košice
Trvanie výstavy: 24. 5. — 8. 6. 2018

Výstavný projekt gruzínskej umelkyne Tamar Nadiradze ilustruje stav dnešnej spoločnosti na pomedzí post-apokalyptickej grotesky. Námety vo svojich dielach čerpá zo skutočných príbehov, ktoré prostredníctvom vlastnej fantázie transformuje do surrealistických akvarelových kresieb a koláží. Po vizuálnej stránke diela vychádzajú z estetiky detských obrázkových kníh a ľudových príbehov. Vidíme ako mestský život, kultúra, politika, vzdelávanie, spoločenské správanie, ekológia, znečistenie, ľudské práva a ideológie sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú.

Tamar Nadiradze (*1991, Gori, Gruzínsko) patrí k mladej generácii gruzínskych výtvarníkov. Absolvovala bakalársky odbor knižnej ilustrácie a dizajnu na Akadémii umení v Tbilisi (2010 – 2014), po ktorom pokračovala v magisterskom štúdiu v Centre súčasného umenia – Tbilisi (2016). Vo svojej tvorbe systematicky skúma a spracováva ekologické a spoločenské témy, vlastnú identitu, či každodenné životné situácie v kontextoch súčasného umenia. Výsledkom umeleckého výskumu sú často experimentálne publikácie a/alebo kresby a ilustrácie, surreálne príbehy s témami spojenými s putovaním, traumami, hľadaním, vierou, genderovou identitou, komfortnou zónou a pod. Tamar si môžete pamätať z roku 2016, kedy sa prvýkrát zúčastnila rezidenčného pobytu v Košiciach, počas ktorého vytvorila experimentálnu publikáciu s názvom In the Forest. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftamar.nadiradze%2F&h=ATNWOmloC3i4kwx3dMWXdISg516-cPPJ_4nSxM1JtDG3O_gQ8QYk2BS1I1Wtu_CuVQCpjt-Nxb6_lfSY2jYpsqYK1moU97414y2b1g6QAgW8H2tEDG0" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftamar.nadiradze%2F&h=ATNWOmloC3i4kwx3dMWXdISg516-cPPJ_4nSxM1JtDG3O_gQ8QYk2BS1I1Wtu_CuVQCpjt-Nxb6_lfSY2jYpsqYK1moU97414y2b1g6QAgW8H2tEDG0" class="word_break" style="display: inline-block; font-family: inherit;">tamar.nadiradze/

Rezidenčný program KAIR Kosice Artist in Residence z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftamar.nadiradze%2F&h=ATNWOmloC3i4kwx3dMWXdISg516-cPPJ_4nSxM1JtDG3O_gQ8QYk2BS1I1Wtu_CuVQCpjt-Nxb6_lfSY2jYpsqYK1moU97414y2b1g6QAgW8H2tEDG0" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A611800315822372%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia. Rezidenciu ďalej podporili mesto Košice a organizácia https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftamar.nadiradze%2F&h=ATNWOmloC3i4kwx3dMWXdISg516-cPPJ_4nSxM1JtDG3O_gQ8QYk2BS1I1Wtu_CuVQCpjt-Nxb6_lfSY2jYpsqYK1moU97414y2b1g6QAgW8H2tEDG0" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=226699414060259&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A611800315822372%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Creative Industry Košice.

Názov prímateľa
KAIR

Celkový rozpočet:
41 170,00 €

Výška podpory:
37 770,00 €