Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kierkegaardov rok 2023 (3x)

Krátky opis
Celý projekt zahŕňal tri relatívne samostatné podujatia: - Medzinárodné filozofické sympózium Miklavža Ocepka (Krušče, Slovinsko, 9. – 13. 6. 2023); - 11. medzinárodná konferencia S. Kierkegaarda (Ľubľana, Cankarov dom, 14. – 16. 6. 2023); - Filozofický workshop S. Kierkegaarda (Filozofická škola Unije, Chorvátsko, 18. - 24. 6. 2023).
Fotogaléria
Názov podujatia
Hlavná téma: "Predĺžené apokalyptické 20. storočie sa končí; ako povzbudiť jednotlivca k bytostnému obratu k novej oikonomii vzťahov?"

Miesto konania
Slovinsko

Termín konania
09.07.2023 - 24.06.2023

Popis projektu

Hlavným organizátorom podujatia bol (a naďalej ostáva) Stredoeurópsky výskumný inštitút Soeren Kierkegaard v Ľubľane (CERI SK Lj), spoluorganizátormi sú KUD Apokalipsa a Cankarov dom v Ľubľane. Nosná téma všetkých podujatí v sebe skrýva a odhaľuje aj rekapitulačný potenciál podujatia v súvislosti s 30. výročím združenia KUD Apokalipsa a 10. výročím CERI SK Ľubľana. Konferencia bola tiež venovaná životu a dielu francúzskeho filozofa a prozaika B. Pascala (1623 – 1662), inak aj otca kresťanského ecistencializmu, pri príležitosti 400. výročia jeho narodenia. Na podujatiach som zastupovala slovenskú literárnu a intelektuálnu obec: na konferencii som vystúpila so svojím referátom na tému "Maps  and landscapes of cultural engagement", mala som tiež príležitosť predstaviť medzinárodnej komunite časopis a publikácie Fraktálu, o.z., a prečítať ukážku zo svojho autorského opusu. Moju účasť na podujatiach podporil formou štipendia z verejných prostriedkov Fond na podporu umenia. Časopis FRAKTÁL prinesie obsiahlejší materiál z celého podujatia (preložený do slovenčiny); obšírnejšiu správu o celom dianí sme už publikovali na webovej stránke Fraktálu, o.z.

Názov prímateľa
Stanislava Repar

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €