Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KOŠICKÁ PALETA 2018 - krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krátky opis
KOŠICKÁ PALETA - patrí svojim rozsahom medzi najväčšie súťažné výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji. Tohtoročná výstava ponúkne návštevníkom vyše 100 diel s rôznorodou tematikou a širokým spektrom výtvarných techník od 70 výtvarníkov. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 23. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Najlepšie diela postupujú na celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum do Trenčína.
Fotogaléria
Názov podujatia
krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
23.05.2018 - 10.06.2018

Popis projektu

KOŠICKÁ PALETA patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji. Zúčastňujú sa jej každoročne autori zo všetkých okresov, pre ktorých sa tvorba výtvarných artefaktov stala záľubou. Do tohoročnej krajskej súťažnej výstavy sa prihlásilo 96 autorov od tých najmladších vo veku 15 rokov až  po aktívnych dôchodcov vo veku 85  rokov. Spolu bolo predložených 263 výtvarných diel. Trojčlenná odborná porota z radov aktívnych výtvarníkov a pedagógov vybrala na krajskú výstavu 102 prác od 70 autorov.

            Najdôležitejším kritériom výberu  bola sila výpovede diela, osobitosť výtvarného stvárnenia, myšlienka diela, autenticita, originalita rukopisu a kreativita autora. Práce boli hodnotené podľa propozícií súťaže v jednotlivých vekových kategóriách 15-25 rokov, 25-60 rokov a nad 60 rokov. Osobitnou kategóriou je insitná tvorba, ktorá je aj najmenej zastúpená, avšak kvalitatívne prináša veľmi zaujímavé diela. Tematika je rôznorodá od portrétnej tvorby, krajinomaľby, zátišia až po abstraktné kompozície.  Medzi najviac využívané techniky patrí maľba akrylom, olejom, akvarelom, rôzne kombinované techniky, enkaustika, ale nechýba ani linoryt, počítačová grafika, drevené a kamenné plastiky.

            Organizátorom výstavy je už niekoľko rokov Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy sa uskutoční 23. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach, ktorej bude predchádzať rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty. Najlepšie  diela postupujú na celoštátnu súťaž a výstavu Výtvarné spektrum do Trenčína.

Záujemcovia si túto jedinečnú a pestrú tvorbu autorov z celého kraja majú možnosť pozrieť denne okrem pondelka  do 10. júna.   

Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
2 700,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €