Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Sólové gitarové recitály v južnom Taliansku s akcentom na tvorbu súčasných slovenských skladateľov

Krátky opis
Prioritou projektu je propagácia slovenského gitarového a skladateľského umenia v oblasti južného Talianska. Hosťujúca organizácia – Associazione musicale “Giuseppe Martucci “ je jedna z popredných koncertných agentúr v Taliansku špecializovaná na organizovanie koncertných sezón v medzinárodnom rozsahu. Hlavnou projektovou aktivitou bude získanie povedomia o slovenskej gitarovej tvorbe s medzinárodne uznávanou interpretačnou kvalitou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sólové gitarové recitály v južnom Taliansku s akcentom na tvorbu súčasných slovenských skladateľov

Miesto konania
Taliansko

Termín konania
01.10.2023 - 31.12.2023

Popis projektu

Sólové gitarové koncerty v regióne Kampánia v provincii Salerno - "Concerti del chitarrista slovacco Adam Marec". Sólové recitály – moderované koncerty s edukačným charakterom (workshop-performance) budú prístupné pre širokú verejnosť v koncertných sálach destinácií: Torchiara, Sessa Cilento, Stella Cilento, Agropoli, Paestum (prenájom a propagácia na náklady Associazione musicale “ Giuseppe Martucci“) Majstrovské kurzy a prednášky o súčasnej slovenskej gitarovej tvorbe - „Corsi internazionali del maestro slovacco Adam Marec“ v Scuola Media Salvo DʼAcquisto v Sessa Cilento. Kolektívne a individuálne majstrovské kurzy vedené v niekoľko dňových intervaloch pre rôzne, meniace sa, skupiny študentov a pedagógov miestnych konzervatórií a zahraničných účastníkov podujatia. Realizáciou projektu sa bude zdieľať panoráma kultúrnych aspektov viazaných na Slovensko v medzinárodnom meradle. Ideové východiská majú za úlohu osloviť taktiež širšie publikum, verejnosť a zahraničných turistov, nakoľko všetky podujatia budú výrazne propagované internetom a miestnymi médiami. Návštevou niekoľkých rôznych inštitúcií špecializovaných na vážnu hudbu bude možnosť verbálne a interpretačne reprezentovať slovenskú kultúru, skladateľské a gitarové umenie v medzinárodnom kontexte. Jedným z najväčších prínosov projektu môže byť získanie potrebných medzinárodných kontaktov a prehĺbená spolupráca Slovenska a Talianska v oblasti gitarového interpretačného umenia. Celkový prínos projektu spočíva v rozšírení perspektívy medzinárodných účastníkov na akademickej pôde talianskych hudobno-vzdelávacích inštitúcii o poznanie slovenskej gitarovej hudby, stredoeurópskej kultúry, interpretačných a pedagogických odlišností.

Názov prímateľa
Adam Marec

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €