Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ooo_2023

Krátky opis
Site-specific zvukovo-performatívna intervenciaFera Királya a Evy Vozárovej na Karpatskej 24. Podujatie situované do priestorov opusteného mestského domu, v ktorých aktuálne prebieha kolektívna výstava Rozptyl, je ďalším pokračovaním v autorsko-kurátorskej sérii Zvukové topografie.
Fotogaléria
Názov podujatia
FONENDOSKOP, STRANA A (48.15881903362187, 17.113964237625197) | Zvukové topografie

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
22.09.2023

Popis projektu
"Dôležité je pochopiť, či dokážeme zaregistrovať, udržiavať, ba dokonca milovať čo najväčší počet možností, ako byť súčasťou sveta." – Bruno Latour.
Mestá, dediny, obydlia, administratívne budovy, továrne, obchody, infraštruktúra sú výtvormi, stavbami jedného zo živočíšnych druhov na tejto planéte. Vo svojom princípe sa nelíšia od bobrích hrádzí, hniezd bocianov, či mravenísk. Sú rovnako súčasťou prírody, prirodzeným prejavom jedného živočíšneho druhu, jeho obrazom, odrazom, aj médiom, z ktorého sa dá veľa vyčítať. Majú svoj dizajn, systém, pach – a zvuk. Prevládajúcim naratívom druhu Homo sapiens sapiens je predstava o našej dominantnosti a oprávnenosti nášho vymedzenia sa od "tých ostatných". Čo o nás a kontexte nášho pôsobenia na planéte Zem hovoria miesta, ktoré vytvárame a ktorými planétu meníme?
Fonendoskop je nástroj s rezonátorom slúžiaci na vyšetrenie pacienta posluchom. Naším načúvacím a vyšetrovacím nástrojom v tohtoročnej časti série Zvukové topografie sa stávajú mikromiesta – interiéry, stavby, antropocentristické štruktúry, významné svojou lokalitou, históriou, niekdajšou alebo aktuálnou funkciou v meste – a ich zvuky, stavy a vzťahy v ktorých pôsobia. Naším “pacientom” je vzťah medzi človekom a (zvukovým) prostredím, ktoré ho obklopuje. Počúvame, skúmame, diagnostikujeme, tvoríme mapu, hľadáme pozíciu, pokúšame sa prekalibrovať vektor.
FONENDOSKOP, STRANA A (48.15881903362187, 17.113964237625197) je prvá časť dvojdielnej autorskej série Zvukové topografie v roku 2023. Druhý diel (strana B) sa uskutoční na inom (mikro)mieste koncom roka 2023.
ZVUKOVÉ TOPOGRAFIE sú sériou podujatí s jednoduchým zámerom počúvať svet a zvukovú krajinu, ktorá tvorí jeho akustický exoskelet a skúmať vzťah medzi človekom a zvukovým prostredím, ktoré ho obklopuje. Započúvať sa znamená vytvoriť priestor na nové otázky – a nové odpovede. Sluchom sledujeme, študujeme akustické prejavy krajiny a jej zvukovú kvalitu. Mapujeme svet, objavujeme akustické priestory, hľadáme prepojenia s rôznymi oblasťami prírodných a humanitných vied. Uvažujeme smerom k preciťovaniu spoločného sveta, prepájaniu prostredia a organizmov, pretože svet, v ktorom žijeme, je vzájomne sa prekrývajúce usporiadanie.
FERO KIRÁLY & EVA VOZÁROVÁ: FONENDOSKOP, STRANA A (48.15881903362187, 17.113964237625197). Zo série Zvukové topografie
Akustické pátranie po esencii miesta
MIESTO: Karpatská 24, Bratislava, vo výstave ROZPTYL
ČAS: 19:00
TRVANIE: cca 45 min – 1 hodina
VSTUPNÉ: dobrovoľné
ooo sú hudobník, pedagóg a intermediálny umelec Fero Király a dramaturgička, kultúrna manažérka a performerka Eva Vozárová, ktorí spolu prevádzkujú malý umelecký kolektív zameraný na skúmanie sveta cez sound art, súčasnú hudbu a intermediálne umenie. Náš autorský a kurátorský prístup vychádza z nádeje, ktorú máme pre všetky živé bytosti na tejto planéte, hoci žijeme v čase šiesteho najväčšieho vymierania druhov v histórii.
Zvukové topografie sú súčasťou projektu ooo_2023, ktorý podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. S podporou Nadácie mesta Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja. Realizované v spolupráci s organizátormi kolektívnej výstavy ROZPTYL.
Ďakujeme za podporu. 
Názov prímateľa
ooo

Celkový rozpočet:
18 790,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €